Sobota, 6 Czerwiec, Imieniny: Laury, Laurentego, Nory -

Reklama


Reklama

PROGRAM WSPARCIA SZCZYCIEŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW „RAZEM DLA LOKALNEGO BIZNESU”


Kampania opiera się na systemie zaliczek na poczet usług, produktów, które zostaną zakupione lub zrealizowane w przyszłości.

 ABC Kampanii

Razem dla lokalnego biznesu”

 

 

REGULAMIN

 

Zasady ogólne

 

1. „Razem dla lokalnego biznesu” jest społeczną kampanią, która ma na celu zachęcenie klienta do wcześniejszej zapłaty za konkretny towar lub konkretną usługę.

2. Niniejszy regulamin jest przykładem, który może być stosowany wprost, może być modyfikowany w zależności od woli stron z wykorzystaniem pól przygotowanych na końcu. W przypadku modyfikacji Regulaminu sprzedający towar lub usługę informuje o tym wpłacającego.

3. Z tytułu udziału w kampanii nie są pobierane żadne opłaty manipulacyjne, prowizje ani inne dodatkowe koszty.

 

Zasady wpłat

 

1. Nabywca towaru lub usługi zgłasza się do przedsiębiorstwa i informuje o chęci zaliczkowego zakupu określonego towaru lub określonej usługi.

2. W zależności od dostępności, klient może wpłacić środki na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, zapłacić w gotówce lub w inny akceptowany przez firmę sposób.

3. Przedsiębiorstwo samodzielnie określa, w jakiej formie przyjmuje zapłatę.

4. Wpłacający podczas wpłaty określa towar lub usługę, jaki chce nabyć, a przedsiębiorca określa jego wartość.

5. Przedsiębiorca dokumentuje wpłatę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego.

6. Przedsiębiorca może wydawać dodatkowe potwierdzenie wpłaty związanej z kampanią lub zamieścić dodatkowe informacje na fakturze lub paragonie, przykładowo numer pozwalający na ewidencję wpłat i weryfikację, czy wpłata została rozliczona przez nabycie towarów lub usług.

 

Zasady realizacji

 

1. Strony ustalają, że wykonanie usługi albo wydanie towaru nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia dokonania wpłaty.

2. Warunkiem wykonania usługi/wydania towaru jest wcześniejsze ustalenie szczegółowych warunków ze sprzedającym (wcześniejsze umówienie wizyty, potwierdzenie dostępności towaru) w sposób zwyczajowy przyjęty w firmie.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

 

Informacja dla przedsiębiorców

 

1. Udział w inicjatywnie jest bezpłatny.

2. Przez udział w kampanii informujesz swoich klientów, że mają możliwość zaliczkowej zapłaty za oferowaną przez Ciebie usługę lub towar.


Reklama

3. Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – klient wpłaca Ci zaliczkę bezpośrednio na rachunek bankowy lub w inny akceptowany przez Ciebie dotychczas sposób. Kampania opiera się na bezpośrednich relacjach z klientem.

4. Kampania jest skierowana do przedsiębiorców i ich stałych klientów i opiera się na zaufaniu.

 

 

 

Świadczenie usługi

 

1. Ustal indywidualnie z klientem, kiedy możesz wykonać usługę lub wydać towar.

2. Udział w kampanii nie wpływa na Twoje relacje z klientem, wykonujesz usługę lub wydajesz towar tak, jak dotychczas.

3. Pomyśl, jak będziesz śledzić wpłaty, by uniknąć nieporozumień z klientami.

 

 

Przydane informacje

 

1. Przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości wykonasz usługę lub wydasz towar. Zarówno Ty, jak i klient możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.

2. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lata.

3. Stosowanie regulaminu nie jest obowiązkowe. Jeżeli stosujesz inne zasady niż Regulamin albo dokonujesz zmian w Regulaminie – poinformuj o tym klienta.

 

Podatki

 

1. Wpłata zaliczki przez klienta wiąże się z koniecznością określenia przez niego, jaką usługę, jaki towar chce otrzymać od Ciebie w przyszłości. Jeżeli klient nie wskazał, co chce nabyć, doprecyzuj to z nim indywidualnie.

2. Otrzymaną zaliczkę dokumentujesz, wystawiając fakturę lub ewidencjonując w kasie fiskalnej.

3. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, od otrzymanej zaliczki musisz zapłacić podatek. Jeżeli sprzedajesz towar lub usługę zwolnioną z VAT albo jesteś podatnikiem zwolnionym podmiotowo, nie musisz zapłacić VAT od otrzymanej zaliczki.

4. Z tytułu otrzymania zaliczki nie powstaje przychód w podatku dochodowym. Przychód rozpoznajesz dopiero z chwilą wykonania usługi/wydania towaru. Wyjątkowo wpłaty zaliczek rejestrowane w kasie fiskalnej możesz deklarować jako przychód już w chwili ich otrzymania, jeżeli zgłosiłeś ten sposób rozliczenia swojemu urzędowi skarbowemu.

5. Jeżeli zaliczka nie pokrywa 100% ceny, klient dopłaca brakującą kwotę, a Ty ewidencjonujesz to tak, jak każdą inną zapłatę – wystawiasz kolejny dowód księgowy: fakturę stwierdzającą pobranie brakującej kwoty lub dokumentującą całość świadczonej usługi/sprzedaży towaru lub paragon z kasy fiskalnej.

6. Na fakturę/paragon, który był wystawiony przy pobraniu zaliczki nanieść adnotację, w której określisz kiedy usługa/sprzedaż towaru została wykonana.

7. Jeżeli nie cała kwota zaliczki została wykorzystana, możesz się rozliczyć z klientem zwracając mu niewykorzystaną część (konieczna będzie korekta dowodu księgowego, np. korekta faktury), albo zachować na poczet kolejnej zamówionej usługi/sprzedaży towaru.

Reklama

 

Informacja dla wpłacającego

 

1. Udział w kampanii jest bezpłatny.

2. Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – 100% kwoty, którą wpłacisz swojemu usługodawcy albo sprzedawcy niezwłocznie do niego trafi.

3. Kampania jest skierowana do przedsiębiorców i ich stałych klientów. Pamiętaj, że opiera się na zaufaniu.

 

Świadczenie usługi

 

1. Ustal z przedsiębiorcą sposób zapłaty zaliczki (przelew, płatność kartą, gotówka).

2. Wpłacając określ, jaką usługę lub towar chcesz otrzymać w przyszłości (np. usługa fryzjerska, budowlana).

3. Jeżeli wpłacisz zaliczkę dokładnie w cenie usługi lub towaru, przedsiębiorcy łatwiej będzie ją rozliczyć. Jeżeli chcesz pomóc bardziej, zawsze możesz kupić kilka usług lub towarów.

4. Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę lub towar. W przypadku usługi będzie to wymagało umówienia się na wizytę, pamiętaj że nie zawsze będzie dostępny dogodny dla Ciebie termin.

 

Przydane informacje

 

1. Przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości otrzymasz usługę lub towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.

2. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lata.

3. Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, jak masz udowodnić, że zaliczka została wpłacona.

 

Podatki

 

1. Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy,

w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty

 

Stowarzyszenie „Razem dla Mieszkańców” nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jego stosowania. Stowarzyszenie „Razem dla Mieszkańców” nie gwarantuje wpłacającemu wykonania usługi lub wydana towaru, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wypowiedzenia umowy przez którąś ze stron. Stowarzyszenie „Razem dla Mieszkańców” nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału przedsiębiorstwa albo wpłacającego w kampanii, nie gromadzi ich danych osobowych. Uczestnicy kampanii otrzymane materiały informacyjne mogą drukować je i upubliczniać w dowolny wybrany przez siebie sposób.

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia

Reklama


Komentarze

 • Odłów ryb z drugiej strony barykady
  Widziałem kilkukrotnie,jak wyglądają ,,odłowy\" panów rybaków. ,,Legalni kłusownicy\"- to najlepsze określenie tych bandytów.

  Otwarte oczy


  2020-06-05 09:29:07
 • Pijane rekordy na drogach powiatu
  Ja pier.... czy Ci ludzie to nie mają wyobraźni, tylko idioci jeżdżą po alkoholu, stare to a głupie. Chociaż nie trzeba alkoholu żeby kretynów na drodze spotkać, jeżdże busem to nie raz się napatrze. Ludzie ogarnijcie się, ryzykujecie życie swoje i innych!!!

  Kaja


  2020-06-05 04:08:30
 • Inwazja bocianów w Dźwiersztynach
  Ptaki ważniejsze od asfaltu na drodze dla burmistrza.

  Wachacz


  2020-06-04 22:38:30
 • Odłów ryb z drugiej strony barykady
  Pan dyrektor widocznie nie wie co się nad wodą dzieje.

  Enduro


  2020-06-04 18:43:14
 • Inwazja bocianów w Dźwiersztynach
  A kiedy będzie asfalt na drodze w tej wiosce ?

  Zainteresowany


  2020-06-04 15:14:19
 • Bukiet dostarczył kurier
  To jest wygodna opcja, też wysyłałam babci na urodziny bukiet i kosz słodyczy pocztą kwiatową. Z racji korony nie ma co narażać seniora poprzez osobisty kontakt, a można złożyć życzenia telefonicznie.

  Maria


  2020-06-04 15:10:03
 • Odłów ryb z drugiej strony barykady
  Kłamią, kłamią, kłamią Każdy rybaka ma piękny dom, elegancki samochód!!! ( z pensji ) A ryb w jeziorach już prawie niema! Wszystko jasne jeden drogiego będzie krył Komunistyczne układy!

  Wedkarz


  2020-06-04 08:39:29
 • Odłów ryb z drugiej strony barykady
  Śćiema jakich mało siaty stoją non stop szczupak odlawiany w tarlo to przestępstwo. Przestańcie odlawiac ryby w tarlo natura sama odbuduje waszą bandycka gospodarkę. Widocznie gospodarstwo ma takie układy i nie obowiazuja ich okresy ochronne a osoba decyzyjna wszystko podpisze żeby mieć z tego korzyść. Uklady musza byc od dawna gospodarstwo przekazywane z pokolenia na pokolenie tej samej rodzinie... Ale to wędkarz i kormoran jest szkodnikem...

  Wędkarz


  2020-06-04 08:15:50
 • Odłów ryb z drugiej strony barykady
  Pan Kulas jasno sprecyzował w jakim rzędzie stawia wędkarzy: \"A odławiają go też wędkarze, kormorany i inne szkodniki\"

  MJS Blue


  2020-06-04 07:09:35
 • Odłów ryb z drugiej strony barykady
  Jak byście tak racjonalnie gospodarowali to nie potrzebne by były zarybienia. Co z tego, że macie papiery jak niszczycie wody zgodnie z przepisami.

  Boleń


  2020-06-04 00:21:43