Piątek, 7 Maj
Imieniny: Beniny, Filipa, Judyty -

Reklama


Reklama

Ostatnie sołeckie inwestycje, sprawdź ile i na co wydają sołectwa


Ponad 461 tys. złotych w tym roku zamierzają wydać sołectwa gminy Dźwierzuty w ramach funduszu sołeckiego na 2021. To będą ostatnie, przynajmniej na jakiś czas, „funduszowe” inwestycje w sołectwach, bo w związku z pandemią i koniecznością „zaciskania pasa” gminni radni zdecydowali o jego zawieszeniu. Sprawdziliśmy na co będą przeznaczone te pieniądze. Najwięcej do dyspozycji mają mieszkańcy sołectw Dźwierzuty, Rańsk i Targowo...* Dąbrowa 15 411,75 zł

wiata na plaży wiejskiej 13 411,75 zł

stoły i ławki 2 000,00 zł

 

* Dźwierzuty 50 365,20 zł

lampy solarne 20 000,00 zł

pomost nad jeziorem Sasek Wielki 15 000,00 zł

organizacja Dożynek Gminnych 4 000,00 zł

nasadzenia 1 000,00 zł

zakup skrzynek do namiotów 1 500,00 zł

tablice informacyjne 8 865,20 zł

 

* Grodziska 15 713,94 zł

urządzenia do ogrzewania świetlicy 3 000,00 zł

wyposażenie boiska sportowego 6 000,00 zł

projekt instalacji fotowoltaicznej 2 500,00 zł

paliwo i osprzęt do kosiarki 500,00 zł

wyposażenie świetlicy 1 500,00 zł

piłkochwyty 2 213,94 zł

 

* Gisiel 19 843,89 zł

remont świetlicy wiejskiej 18 000,00 zł

opłaty za koszenie w sołectwie (wynagrodzenie osoba fizyczna - umowa zlecenie) 1 843,89 zł

 

* Grądy 15 512,48 zł

budowa chodnika w miejscowości Grądy dz. Nr 40-19 II etap 15 512,48 zł

 

*Jabłonka 19 793,52 zł

wiata przystankowa wraz z polbrukiem (stacja) 4 500,00 zł

remont przystanku w centrum wsi 11 793,52 zł

remont schodów, polbruk koło garażu 1 500,00 zł

malowanie elewacji świetlicy 500,00 zł

sprzęt muzyczny, nagłośnienie 800,00 zł

wyposażenie świetlicy 300,00 zł

remont świetlicy 400,00 zł

 

* Jeleniowo 19 793,52 zł

opłaty za koszenie w sołectwie 1 400,00 zł

lampy oświetleniowe 13 000,00 zł

organizacja imprez integracyjnych 3 393,52 zł

elementy malej architektury 2 000,00 zł

 

* Linowo 24 124,93 zł

kosiarka 2 000,00 zł

wyposażenie boiska (siatki, piłki) 500,00 zł


Reklama

utrzymanie terenów zielonych 500,00 zł

wkład własny do remontu drogi nr 209 (dokumentacja) 21 124,93 zł

 

* Łupowo 19 289,87 zł

doposażenie placu zabaw 19 289,87 zł

 

* Miętkie 27 197,21 zł

nasadzenia 1 500,00 zł

kostka brukowa pod wiatą (usługa) 13 500,00 zł

wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 540,00 zł

organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 zł

remont świetlicy wiejskiej 3 257,21 zł

paliwo i osprzęt do kosiarki 1 500,00 zł

kosa spalinowa 1 900,00 zł

 

*Nowe Kiejkuty 25 585,52 zł

tablice ogłoszeń 585,52 zł

lampy solarne 24 000,00 zł

organizacja imprez integracyjnych 1 000,00 zł

 

* Olszewki 21 959,23 zł

wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł

lampy oświetleniowe 10 000,00 zł

organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 zł

paliwo i osprzęt do kosiarki 459,23 zł

doposażenie placu zabaw 3 500,00 zł

 

* Orzyny 26 038,81 zł

kosiarka 1 000,00 zł

paliwo i osprzęt do kosiarki 200,00 zł

materiały do remontu ogrodzenia 3 000,00 zł

drewnochron 100,00 zł

wkład do inwestycji pn. budowa świetlicy wiejskiej 21 738,81 zł

 

* Popowa Wola 23 419,82 zł

remont świetlicy 5 000,00 zł

polbruk koło świetlicy 15 000,00 zł

wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł

paliwo i osprzęt do kosiarki 419,82 zł

 

* Rańsk 37 975,36 zł

materiały do remontu i konserwacji placu zabaw (Rogale) 1 000,00 zł

wyposażenie świetlicy (Rogale) 2 000,00 zł

polbruk koło świetlicy (Rogale) 4 582,10 zł

utrzymanie terenów zielonych (Rogale) 300,00 zł

Reklama

lampa solarna (Kałęczyn) 6 168,60 zł

utrzymanie terenów zielonych (Zalesie) 400,00 zł

modernizacja boiska szkolnego w Kałęczynie 9 816,66 zł

stół do tenisa stołowego (Rańsk) 1 500,00 zł

utrzymanie terenów zielonych (Rańsk) 300,00 zł

uporządkowanie placu przy świetlicy w Rańsku (usługa) 1 000,00 zł

altana (Rańsk) 10 908,00 zł

 

* Rumy 27 700,86 zł

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej 27 700,86 zł

 

* Sąpłaty 26 945,38 zł

lampa solarna (Rusek Mały) 5 500,00 zł

materiały do remontu przystanku 600,00 zł

kosz na śmieci 800,00 zł

skrzynka elektryczna na kartę (Julianowo) 8 034,18 zł

materiały do remontu świetlicy w Sąpłatach 9 911,20 zł

rynny na wiatę w Julianowie 1 100,00 zł

paliwo i osprzęt do kosiarki 500,00 zł

siatki na bramki 500,00 zł

 

* Stankowo 16 116,86 zł

wyposażenie świetlicy wiejskiej 450,00 zł

utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 zł

dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej w sprawie podłączenia kolonii Stankowa do miejscowej oczyszczalni ścieków 3 000,00 zł

modernizacja wejścia do świetlicy i terenu wokół 11 666,86 zł

 

* Targowo 38 277,55 zł

dokumentacja projektowa dot. budowy drogi nr 387 i 350 w Targowie 10 000,00 zł

osprzęt do kosiarki, paliwo 2 200,00 zł

organizacja imprez integracyjnych 4 189,55 zł

lampa solarna 6 000,00 zł

nasadzenia, ławki, śmietniki 3 000,00 zł

doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowskiej Woli 7 100,00 zł

zakup i montaż bramy na boisku wiejskim w Targowskiej Wólce 2 500,00 zł

utworzenie placu zabaw w Targowskiej Wólce (na boisku) 3 288,00 zł

 Komentarze do artykułu

Wiesława Kowalewska sołectwo Orzyny

W dniu 29.12.2020 r. na sesji Rady Gminy w raporcie Pani wójt jest mowa o budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 192/1 w Orzynach, jak również jest mowa o złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie budowy nowego przedszkola w Orzynach, nie wskazując numeru geodezyjnego działki. Ludziom inteligentnym nie trzeba tłumaczyć, co będzie budowane...jeśli kiedykolwiek dostaną dofinansowanie środków zewnętrznych. Strategia ignorancji względem mieszkańców - typ gry w \"bierki\" pod wodą. Czekamy na rozpoczęcie budowy \"świetlicy widmo\", wkładu inwestycji środków sołeckich w kwocie 21.738,81 zł.

Wzór do naśladowania.

Jedyną gmina tego powiatu która publicznie pokazuje wydatki sołectwa.

Napisz

Reklama


Komentarze