Reklama


Reklama

Miejski Dom Kultury zaprasza na konkurs „Kolędy i pastorałki online”


Miejski Dom Kultury w Szczytnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Kolędy i pastorałki online". Termin nadsyłania prac: 8 lutego 2021 r.REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu pn. „Kolędy i pastorałki online” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejski Dom Kultury w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Polskiej 12, 12-100 Szczytno (zwany dalej „Organizatorem”).

Założenia i cel Konkursu
Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać film z wykonaniem przez uczestnika/ków Konkursu (zwanego dalej: „uczestnikiem”) dowolnej kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce świątecznej.
Celem Konkursu jest rozbudzanie twórczości muzycznej uczestników, kształtowanie zainteresowań muzycznych i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie, nie mogą swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.

Forma prac
- na Konkurs należy zgłosić 1 film pokazujący uczestnika/uczestników Konkursu wykonującego/wykonujących 1 piosenkę,
- film zgłasza 1 uczestnik, imiona i nazwiska współwykonawców należy podać w karcie zgłoszeniowej;
- film musi być wykonany na potrzeby niniejszego Konkursu (nie może być wcześniej nigdzie prezentowany ani publikowany),
- jeśli na filmie znajdą się wizerunki innych osób, uczestnik powinien uzyskać zgodę tych osób, na upublicznienie ich wizerunków w ramach Konkursu; filmy mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, kamerą itp.,
- Jury nie ocenia jakości filmu; ocenie podlega jedynie wykonanie utworu muzycznego według kryteriów oceny zawartych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu
- preferowany format pliku - *.mp4
- czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut
- przesłany materiał dźwiękowo - wizualny musi być w jakości pozwalającej na czytelny odbiór obrazu, tekstu oraz muzyki przez członków jury

Warunki uczestnictwa
- udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczące się na terenie Miasta i Gminy Szczytno
- osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której treść została zamieszczona w Karcie Zgłoszeniowej, (także współwykonawcy)
- przesłanie filmu w terminie wskazanym w pkt. 5 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia – do pobrania na stronie www.mdk.miastoszczytno.pl w artykule dotyczącym konkursu,
- Podział na kryteria wiekowe:
Kategoria I - uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych
Kategoria II - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych
Kategoria III – kategoria open (młodzież, dorośli i grupy mieszane)
- Piosenka może być wykonana a'capella, z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentów
- Ze względu na przeprowadzenie konkursu w czasie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii i zalecenia Ministra Zdrowia do pozostawania w domu, wykonanie piosenki musi odbyć się w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów (nakazów, zakazów) obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.
- uczestnik zgłaszający film do Konkursu:
a. oświadcza, że nie narusza on praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem,
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia,
c. zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do filmu, na zasadach określonych w Karcie Zgłoszenia.

Termin i sposób dostarczenia prac
- termin dostarczenia materiałów upływa w dniu 8 lutego 2021 r., o godzinie 15:00,
- film z nagraniem wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia (skan lub zdjęcie), należy przesłać na adres e-mail Organizatora: admin@mdk.szczytno.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Kolędy i pastorałki online”
- Uczestnik może zabezpieczyć skan Karty Zgłoszenia hasłem, przekazując Organizatorowi hasło w odrębnej wiadomości e-mail.

Kryteria oceny
- technika wykonawcza (intonacja, rytm, czytelność i jasność wykonania);
- interpretacja (właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, barwy, oddanie charakteru utworu);
- całościowe wrażenie artystyczne (stopień trudności wybranego utworu, dostosowanie piosenki do wieku i możliwości wykonawców);
- tematyka dostosowana do założeń konkursu

Jury nie ocenia jakości technicznej nagrania filmu konkursowego niemniej jednak powinien on spełniać warunki jakościowe zawarte w pkt. 3 niniejszego regulaminu

Dyskwalifikacja prac
Jury może zdyskwalifikować prace, które:
- zostały dostarczone po terminie,
- nie są zgodne z tematem Konkursu,
- zawierają obraźliwe treści.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
- prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora,
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12 lutego 2021 r. na stronie internetowej www.mdk.miastoszczytno.pl oraz profilu FB www.facebook.com/MDKSzczytno poprzez opublikowanie imion oraz nazwisk zwycięzców. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach Konkursu,
- Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
- Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców,
- Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu,
- decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie,

Pokonkursowa prezentacja filmów
Prace zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub na Facebooku Organizatora.

Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega, że ma prawo do wykorzystania w swoich materiałach filmowych nadesłanych prac, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie użyty jedynie w celach niekomercyjnych,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.
- Wszelkie spory rozstrzyga Organizator, po wcześniejszym wzniesieniu skargi na piśmie na adres sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl,
- Uczestnik zgłaszający pracę wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
- Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane. Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać za pośrednictwem e-maila: sekretariat@mdk.miastoszczytno.pl
- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.
- Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.


Reklama

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

 • Sto lat bez dwóch pani Alicji (zdjęcia)
  Telefonicznie już życzyłam 200-stu lat w zdrowiu i szczęściu ale już nie długo osobiscie wyściskam kochaną ALICJĘ.( jak co roku od 50-ciu lat )????????????

  Monika WŁODARCZYKOWA


  2021-03-04 12:02:59
 • Dwa lata odpoczynku od władzy – rozmowa z byłą burmistrz Danutą Górską (zdjęcia)
  12 lat to za długooo

  NSZ


  2021-03-04 09:44:05
 • Morsy drugie w rajdowym finale
  czego te morsy juz nie robily ho ho, teraz czas na wynalezienie szczepionki na Covid :) . Na pewno opanowali umiejętność włażenia w d..pę szczycieńskim burmistrzom

  ZenekM


  2021-03-04 09:35:07
 • Budowlane szaleństwo w Pasymiu trwa
  za chwile bedzie jak z Olsztynem (miasto pod Ostródą) , Szczytno pod Pasymiem :D

  Pofajdok


  2021-03-04 09:17:39
 • Miejska pożyczka - mazurskie gadanie Wiesława Mądrzejowskiego
  Szanowny Panie nie tylko za zaistniałą sytuacje mozna obwiniac burmistrza (który jest delikatnie rzecz ujmująć mizerny na jego pocieszenie powiem ze poprzedni nie byli lepsi)ale przede wszystkim MIESZKAŃCÓW!!!, ktorzy wybieraja od lat tych samych cwaniaków, którzy usadzili dupska na fotelach radnych, radnych którzy od lat topią miasto. Panowie Kiersikowski, Łachacz, stare damy Czerw, Moczydłowska, RYbińska czy Boczarowe, Orzłowie, Siudaki, Staszaki ci ludzie od kilkunastu lat rzadza miastem. TO ich wyborczy ktorzy nie chca dopuscic świeżej krwi do rady miasta bo nie maja odwai na zmiana ale maja odwagę na wieczne narzekanie. jak slysze ze lepszy Robert Siudak czy Pawelek Krasowski bo od lat siedza w radzie, niz ktos nowy to mi rece i majtki opadają. Jak to miasto ma sie zmieniac. Głupota mieszkańców Szczytna jest porażająca ich krótkowzrocznosc odbiera wszelką nadzieję na to ze kiedys to miasto pojdzie do przodu. Mizerny bUrmistrz lansujacy sie na portalach spolecznosciowych i chwalący sie swoimi sukcesami ktore są kosmetyką.Otoczony swoimi przydupasami w polowie kadencji pokazuje jak złym byl wyborem...niestety mieliśmy wybór między fatalnym (KM), bardzo fatalnym(Gontarzewski marionetka PIS) i beznadziejnym wyborem (Wilczek). I tak w tym mieście jest od dziesięcioleci. Symbol ślimaka Cittaslow jest kwintesencja marazmu Szczytna. Niestety mieszkańcy krzyczą i oczekują ale sami nie chcą zmian.

  Pofajdok


  2021-03-04 09:16:29
 • Dwa lata odpoczynku od władzy – rozmowa z byłą burmistrz Danutą Górską (zdjęcia)
  BARDZO DUŻO ZROBIŁA PANI DLA SZCZYTNA ZA SWOJEJ KADENCJI ,ZA CO BARDZO DZIĘKUJĘ I PEWNIE NIEJEDEN PRZYZNA MI RACJĘ -POZDRAWIAM

  MS


  2021-03-04 08:39:17
 • Zamaskowany mężczyzna napadł na bank w Rozogach (zdjęcia)
  Zamaskowany....???? to pewnie szok dla pracowników banku

  Karrramba


  2021-03-04 05:53:12
 • Orżyny bez sołtysa i... teatru, Domalewski zrezygnował
  Serdecznie pozdrawiam. Ciekawe czy mnie pamiętasz :) ja pamiętam ciebie jako ostoje spokoju i uczciwej pracy (nauki)

  Wiesiek Żyła


  2021-03-03 23:00:44
 • Alina Kobiałek: - Śmierć też wymaga oprawy (rozmowa)
  Super wywiad ciociu ????

  Roman K


  2021-03-03 21:06:15
 • Zamek odkryje swoje tajemnice w kwietniu
  Każdy potrzebuje czegoś innego. Zapewne dobrze byłoby gdyby było to czego Ty Danson potrzebujesz ale co wtedy z pozostałymi?

  mieszkaniec


  2021-03-03 10:47:35