Środa, 26 Styczeń
Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny -

Reklama


Reklama

Konkurs! Nowa okładka książki w klimacie Bożonarodzeniowym


Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia już tuż, tuż... dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku śpieszy ze świąteczny konkursem. Szczegóły na plakacie i w regulaminie poniżej.Regulamin konkursu plastycznego

„Nowa okładka książki w klimacie Bożonarodzeniowym”

1. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

2. Cele konkursu:

• zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych talentów,

• wspieranie działań, kreatywności i możliwości twórczych,

• kultywowanie tradycji świątecznych,

• rozwijanie poczucia smaku i estetyki,

• promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku,

• budowanie łączności czytelników z biblioteką,

• zachęcenie do czytania książek.

3. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest dla mieszkańców Gminy Wielbark (zarówno dzieci, jak i dorosłych):

• kategoria I – do 6 roku życia

• kategoria II – od 7 do 11 roku życia

• kategoria III – od 12 do 17 roku życia

• kategoria IV – powyżej 18 roku życia

4. Tematyka prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnego projektu okładki do książki w klimacie Bożonarodzeniowym wypożyczonej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku lub Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim.

5. Terminy:

• prace należy złożyć do 2 grudnia 2021 r. (czwartek)

• rozstrzygnięcie konkursu: 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek).

6. Miejsce składania prac konkursowych:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku, adres: ul. Jagiełły 8, 12-160 Wielbark.

7. Warunki uczestnictwa:

• uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 ilustrację do wybranej książki wypożyczonej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku w formacie A4, w dowolnej technice,

• jeden uczestnik może dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę,

• zgłoszenie projektu na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach i nie była wcześniej prezentowana,

• każdy projekt powinien być opatrzony metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu kontaktowego uczestnika lub opiekuna prawnego (faktycznego) uczestnika niepełnoletniego.


Reklama

• prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

• udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu (szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych opisane zostały w pkt. 12 Regulaminu).

9. Kryteria oceny prac:

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

• realizacja tematu konkursu,

• oryginalne pomysły i jasność przekazu,

• wrażenia artystyczne,

• estetyka i staranność wykonania

10. Zakończenie konkursu:

• laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,

• o sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu,

• nagrodzona zostanie jedna osoba z każdej kategorii wiekowej,

• prace konkursowe zastaną zaprezentowane na: Facebooku GBP oraz stronie internetowej https://gbp-wielbark.naszabiblioteka.com/

,

• nagrody należy odebrać osobiście/za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku praw autorskich do celów promocji.

11. Uwagi końcowe:

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,

• uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

• dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku tel.: 896218005 oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim tel.: 895132454

• Konkurs organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że:

Reklama

1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, NIP 7451730081, tel. 89 6218005.

2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję DPO/IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.

3) Dane osobowe wymienione w pkt. 7 Regulaminu przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników w mediach społecznościowych (fanpage) oraz na stronie WWW organizatora.

4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

6) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, audytowe, informatyczne.

7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących administratora danych.

😎 Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

 • Doktor Dominik Górski na "cenzurowanym"
  hahaha...a Śmieszek dalej sam ze sobą pisze :)))))) No i sam widzisz, Panie wielonikowy Śmieszku, że poza szczekaniem na mnie, to Ty kompletnie nie masz nic do powiedzenia. Pewien niszowy naukowiec, twórca technologii mRna, też ostrzegał ludzi, że ta technologia, nigdy nie powinna zostać wstrzyknięta ludziom...ale kto by tam słuchał wynaturzeń jakiegoś wariata, hahah...najprawdziwszą prawdę powiedział ekspert Pazura, w TV:))) W UK i Irlandii epidemia strachu już dokonała żywota, i nie dla tego, że rzekomo wyszczepili tam 90% społeczeństw, bo zarażeń odnotowano tam więcej, niż kiedykolwiek...tylko dlatego, że właśnie Szczepany zaczynają wykorzystywać swój paszport w podroży do ...zaświatów.. U nas też powiększają kowidowy odział.

  XxX


  2022-01-26 17:55:17
 • Gdy odchodzą najbliżsi, miłość pozostaje i trwa (rozmowa "TSZ")
  Pani Olu, życzę dużo siły i wiary, że lepsze nadejdzie. Przytulam do serca :*

  Kasia


  2022-01-26 17:16:20
 • Szczytno bez wad postawy i otyłości – rusza program profilaktyczny
  Jak już jest tylu koordynatorów, a wśród nich doktor wszechnauk Kiersikowski to wiem, że nic z tego nie wyjdzie. Albo wyjdzie - dla krewnych i znajomych królika. W \"Promyku\" nigdy nie zaoferowano mi najbardziej potrzebnych zabiegów, bo takie są zarezerwowane tylko dla swoich. Jak tam się nie ma znajomości - to na pewno możesz dostać skierowanie na gimnastykę, którą dzieciaki powinny mieć w ramach WF w szkole. Ale nie mają. A dlaczego - bo ważne jest kopanie w piłkę, koszykówka, siatkówka, lekka atletyka. Ale nie ma podstawowej gimnastyki. Jestem z pokolenia, gdzie podczas lekcji było 5 minut przerwy na \"rozprostowanie kości\".

  Jeden wielki wstyd


  2022-01-26 16:29:26
 • Doktor Dominik Górski na "cenzurowanym"
  Ja wiem, zgadzam się z Tobą Vegą. Ale nie mogę pozwolić, aby wynurzenia wariata prowadziły ludzi na cmentarz. Dlatego każdą taką głupotę trzeba kontrować. Aby ludzie czytając to wszystko mogli sami ocenić i wybrać. Po to dana jest człowiekowi wolna wola, aby się nią posługiwał. A zawsze będzie tak, że jest droga dobra i zła. Czym się kieruje człowiek w takim wyborze? Swoją wiedzą, doświadczeniem własnym i innych, przeświadczeniem, wiarą. Doświadczenie własne i otoczenia to jedno, ale nie można ludzi pozbawiać wiedzy - z dobrego drzewa, albo zatrutego. Dlatego trzeba reagować. Nie chcę nazywać imbecylami, czy debilami ludzi, którzy nie szczepią się i namawiają do tego innych, podpierając się jakimiś niszowymi \"naukowcami\", bo nie chcę obrażać ludzi chorych. W zasadzie ci, którzy szerzą zabobony powinni być nazywani - tu cytuję - \"mengelowcami\". A nawet gorzej. Bo jak nazwać skłanianie ludzi do samobójstwa? To się nazywa eutanazja - z premedytacją. Zawsze starałem się ze śmiechem, ale już został tylko płacz i zgrzytanie zębów.

  Śmieszek


  2022-01-26 15:57:05
 • Drogowy boom, przygotowują przetargi
  A czemu w planach nie ma ulicy Władysława IV czemu radni nie wyjdą z inicjatywą doświetlenia przejść na pieszych zeby byli lepiej wydoczni n

  Władysława IV


  2022-01-26 15:33:59
 • Chore dzieci pojadą do Pisza, Mrągowa, Olsztyna i Biskupca
  powiem jedno - ?

  tak z ciekawości


  2022-01-26 14:38:39
 • Doktor Dominik Górski na "cenzurowanym"
  ...hahaha...WSK...Vincenty...X-men...Olek...Śmieszek :D I kto tu trolluje, żebyś Ty chociaż jeden argument miał, ale nie, nie masz nawet tego i dlatego pozostaje ci poszukiwanie na mnie....i wyzywanie mnie od antyszczepów, czy płaskoziemców...ale muszę Ci podziękować, bo nawet nie wiesz, że to właśnie dzięki tym Twoim brakom, otworzyłem oczy wielu ludziom, czytającym nasze komentarze :D Powiem Ci w sekrecie, że tak naprawdę, wyszczepionych Polaków jest tylu, ilu obecnie leży na kowidowym oddziale pacjentów, ok 30 - 35% ... Musisz jakoś pogodzić się z porażką, bo niestety już niczego nie wskórasz. Może, żeby Cie nieco rozweselić, napiszę Ci biedny, oszukany, czy też opłacony Szczepanie, że tak naprawdę, to ja i cała moja rodzina i wszyscy znajomi, umarliśmy już na wszystkie kowidowe warianty, po kilka razy, oczywiście wszyscy umarliśmy bezobjawowo, tak samo, ja Ty bezobjawowo chorowałeś XD...aż boję się pomyśleć, co będzie, jak tego ostatniego wariata \"omikrona\" tym razem przeżyjemy...i to przeżyjemy objawowo :D Na koniec

  XxX


  2022-01-26 14:18:44
 • Doktor Dominik Górski na "cenzurowanym"
  Vincent Vega ma rację. Ja nie skomentuję już XxX. Pozdrawiam wszystkich.

  WSK


  2022-01-26 10:09:35
 • Drogowy boom, przygotowują przetargi
  W bardzo w złym stanie jest ulica Podgórna, dlaczego ta ulica została pominięta?

  Janina Trzaska


  2022-01-26 10:03:26
 • Do urzędu już bez gotówki
  Jaki jest powód tej zmiany , zwyczajne robienie pod górkę czy coś więcej ?

  Mariola


  2022-01-26 08:40:39

Reklama