Czwartek, 12 Grudzień, Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Wspieramy przedsiębiorczość - rozmowa "Tygodnika"


Panie burmistrzu, w piątek,  27 września ma odbyć się I Szczycieńskie Samorządowe Forum Przedsiębiorczości. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inicjatywie? -  Chcemy rozpocząć cykl spotkań z naszymi przedsiębiorcami oraz osobami, które w najbliższym czasie zamierzają rozkręcić własny biznes. Spotkania mają charakter otwartej debaty, podczas której przedsiębiorcy przedstawią problemy, jakie utrudniają im prowadzenie działalności oraz opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec lokalnej administracji.Panie burmistrzu, w piątek, 27 września ma odbyć się I Szczycieńskie Samorządowe Forum Przedsiębiorczości. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inicjatywie?

 

Chcemy rozpocząć cykl spotkań z naszymi przedsiębiorcami oraz osobami, które w najbliższym czasie zamierzają rozkręcić własny biznes. Spotkania mają charakter otwartej debaty, podczas której przedsiębiorcy przedstawią problemy, jakie utrudniają im prowadzenie działalności oraz opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec lokalnej administracji. Wspólnie będziemy strać się szukać rozwiązań oraz budować fundamenty współpracy. Bardzo zależy mi na tym, aby formuła spotkań usunęła „mur” pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami – nadając rozmowom swobodną formułę.

 

Ale to chyba nie wszystko?

 

Zgadza się. Podczas I Szczycieńskiego Samorządowego Forum Przedsiębiorczości wielu ekspertów, których zaprosiliśmy do współpracy, podzieli się swoją wiedzą i mam nadzieją, że pomogą naszym przedsiębiorcom w kwestii szukania dofinansowania, rozwoju, czy partnerstwa biznesowego. Przedsiębiorcy są dla mnie bardzo ważni, bo oni w dużej mierze wpływają na rozwój danego samorządu, miasta, czy gminy. Mocni przedsiębiorcy to też mocne i rozwijające się miasto.

 

Kto będzie dzielił się wiedzą z przedsiębiorcami?

 

Zaprosiliśmy przedstawicieli Warmińsko–Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Portu Lotniczego Olsztyn Mazury, Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego, czy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szczytno ma naprawdę wiele mocnych atutów, chociażby położenie, port lotniczy, czy wyjątkowo przedsiębiorczych mieszkańców. Bardzo zależy mi na tym, aby pomagać przedsiębiorcom, pobudzać ich działania, wspierać, aby wiedzieli, że Szczytno jest miastem im przyjaznym. Bo wspólnie można zrobić zdecydowanie więcej dla rozwoju miasta, mieszkańców.

 

 

Czego pan się spodziewa po takich spotkaniach?

 

To będzie dobra okazja do szczerej rozmowy. Liczę, że przedsiębiorcy będą zgłaszali nam m.in. swoje uwagi dotyczące funkcjonowania w mieście. Uwagi i wskazówki uzyskane na spotkaniach będą bardzo przydatne w naszych dalszych działaniach. Jedną z podstaw nowoczesnej administracji samorządowej jest zasada pomocniczości polegająca na wspieraniu inicjatyw osób lub firm.


 

 

Czy w ramach tej zasady szczycieński urząd podejmuje inne działania na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców?

 

Na początku muszę zaznaczyć, że urząd musi działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Należy również pamiętać, iż działania administracji w ramach pomocniczości nie mogą pozbawiać podmiotów, do których te działania są skierowane, inicjatywy i odpowiedzialności.

 

 

Wracając do pytania. Jedną z kilku inicjatyw podjętych przez nasz urząd jest właśnie I Szczycieńskie Samorządowe Forum Przedsiębiorczości. Być może będzie to też wyjście do uruchomieniem szczycieńskiego centrum przedsiębiorczości oraz stworzenie rady gospodarczej przy burmistrzu, których zadaniem będzie wspieranie i promowanie przedsiębiorczości, w tym aktywizacja i integracja sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Oferta centrum skierowana będzie do mieszkańców wykazujących inicjatywę i chęć działania na własny rachunek oraz do już istniejących przedsiębiorców rozwijających własną działalność gospodarczą.

 

 

Mocne firmy lokalne, to mocny samorząd i miasto?

 

Dokładnie tak. Dlatego chcę w większym stopniu oprzeć rozwój gospodarczy miasta na rozwoju firm lokalnych. Dostrzegam w Szczytnie rosnący potencjał w tej dziedzinie, zwłaszcza firm rodzinnych. Przyczyniają się one nie tylko do wzrostu zatrudnienia. Bo to właśnie te firmy zostawiają w naszym mieście dochód z działalności, dzięki nim rośnie wartość kapitału nieruchomości. Lokalni przedsiębiorcy to ważny element rozwoju miasta, to oni wzmacniają między innymi rozpoznawalność Szczytna. Dobre firmy lokalne, poprzez atrakcyjne miejsca pracy wpływają też na zatrzymanie młodych mieszkańców.Komentarze do artykułu

Adam

Tomaszu i gdzie były twoje pytania?

Tomasz

Pytanie do Pana burmistrza.:,, Co Pan w życiu osiągnął, jaki biznes otworzył i prowadził, jak zainwestował Pan pieniądze, czy wibor ma duzy wpływ na opłacalność i zwrot inwestycji w naszym miescie? Ale cóż wiecej pytań zadamy podczas spotkania.

Napisz


Komentarze