Reklama


Reklama

HistoriaRodzina Andersów - Historia Szczytna i okolic

Środa, 2017-07-19 13:51:11

Opisując rozkwit Szczytna w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku, koniecznie należy jeszcze raz wspomnieć o rodzinie Andersów, która w znaczny sposób przyczyniła się do...

CZYTAJ WIĘCEJ


Budowa ratusza - historia Szczytna i okolic

Środa, 2017-07-12 16:38:50

Ostatni niemiecki burmistrz Szczytna – Bruno Armgardt za jeden ze swoich celów postawił wzniesienie nowego ratusza w mieście. Już w pierwszej połowie lat trzydziestych istniał...

CZYTAJ WIĘCEJ


Historia Szczytna i okolic - Bogumił Linka

Piątek, 2017-06-09 12:58:49

Powiat szczycieński, jeśli chodzi o wpływy i ludność deklarującą narodowość polską - w znaczny sposób różnił się od innych powiatów w okręgu. Urodziło się tu i mieszkało wielu działaczy...

CZYTAJ WIĘCEJ


Niestrudzony starosta

Środa, 2017-05-10 15:21:33

15 listopada 1914 roku w niedzielny poranek starosta von Poser po raz kolejny w ramach swoich obowiązków meldował nadrzędnym władzom o sytuacji panującej w powiecie.

CZYTAJ WIĘCEJ


Gospody i wyszynk – historia Szczytna

Sobota, 2017-05-06 21:45:58

W dzisiejszej części jeszcze raz wracamy do połowy XIX wieku, która niewątpliwie przyczyniła się do ekspansywnego rozwoju naszego miasta. Niemieckie źródła historiograficznie...

CZYTAJ WIĘCEJ


Era Meya i Szczytno

Piątek, 2017-05-05 12:17:17

Burmistrz Ernst Mey, o którym pisałem wcześniej - w ciągu pierwszych 10 lat swego urzędowania (od 1903 roku) zdołał podnieść Szczytno do rangi znaczącego w całych Prusach Wschodnich...

CZYTAJ WIĘCEJReklamaSzczycieńskie imperium Andersa

Środa, 2017-05-03 12:10:10

Nestor rodu i twórca majątku Richard Anders urodził się 22 marca 1856 roku w Rhein (tak wówczas nazywał się Ryn) jako 12, najmłodsze dziecko miejscowego pastora ewangelickiego. W domu...

CZYTAJ WIĘCEJ


Kolej żelazna w Szczytnie - nowa epoka

Niedziela, 2017-04-30 23:41:15

Pierwszą oznaką nadchodzących dla całego państwa „innych czasów”, czyli XX wieku było pojawienie się sieci żelaznych dróg. Schyłek XIX wieku łączył się z końcem epoki...

CZYTAJ WIĘCEJ


Samsonow kontra Hindenburg

Środa, 2017-04-26 14:06:11

W transporcie wojsk rosyjskich tylko w niewielkim stopniu pomagała kolej. Był to wynik działania rosyjskiej doktryny wojennej, która na długo przed wybuchem wojny celowo zakazywała...

CZYTAJ WIĘCEJ


Demograficzny i terytorialny rozkwit Szczytna

Piątek, 2017-04-21 11:29:46

Wraz z początkiem II połowy XIX wieku następuje stopniowy rozwój miasta. Wpływa na to głównie handel - znane wszędzie targi i jarmarki, ściągające uczestników nawet z zagranicy - wówczas...

CZYTAJ WIĘCEJ


Historia Szczytna i okolic - Lichy kaganek oświaty

Piątek, 2017-04-21 11:14:07

28 września 1717 roku pruski Fryderyk Wilchelm I wprowadził w życie tzw. „Edykt Generalny”, w którym były określone zasady organizacyjne szkoły powszechnej (Allgemeine...

CZYTAJ WIĘCEJ


Historia Szczytna i okolic - Fryderyk Wilhelm IV

Piątek, 2017-04-21 11:07:18

W 1840 r. na tron pruski, po śmierci ojca, wstąpił Fryderyk Wilhelm IV Pruski. Był ostatnim królem Prus przed zjednoczeniem Niemiec. Według zapisów, przyszły król już od dzieciństwa był...

CZYTAJ WIĘCEJReklamaHistoria Szczytna i okolic

Czwartek, 2017-03-23 13:40:52

W XIX wieku w Europie pojawiła się nieznana wcześniej choroba - cholera azjatycka, która budziła równie wielki strach jak dżuma i tak jak ona była masowym zabójcą.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nie będzie pieniędzy na kościół i powstańczą izbę

Piątek, 2016-11-25 10:33:09

W czerwcu radni zadecydowali, że nie dadzą. We wrześniu – zmienili zdanie i chcieli dać. W październiku – znów nic z tego. - Już mamy dość – mówi zrezygnowany szef...

CZYTAJ WIĘCEJ