Czwartek, 26 Listopad, Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana -

Reklama


Reklama

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie (Tarcza Antykryzysowa)


Przedstawiamy aktualne formy wsparcia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie w ramach Tarczy Antykryzysowej (stan na dzień 14.04.2020 r.):

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy:

 

• pożyczka w wysokości do 5 000 zł,

• dla pracodawcy zatrudniającego od 1 do 9 pracowników (może być niepełny etat).

 

 

Na dzień 14.04.2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 370 wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. 228 wniosków zostało już podpisanych. Łączna suma pieniędzy, która została wypłacona na konta przedsiębiorców w związku z w/w pożyczkami to 1 140 000 zł.

 

 

2. Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 249 pracowników (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa):

 

 

Nabór wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie trwa od 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r. Kolejne nabory będą ogłaszane w trybie ciągłym. Dofinansowanie obliczone zostanie według spadku obrotów, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w roku 2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Wybrany okres powinien się mieścić w ramach czasowych po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.


Reklama

 

Wysokość dofinansowania:

 

• Spadek co najmniej 30% obrotów  dofinansowanie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki ZUS, tj. 1 300 zł + ZUS,

 

• Spadek co najmniej 50% obrotów  dofinansowanie 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki ZUS, tj. 1 820 zł + ZUS,

 

• Spadek co najmniej 80% obrotów  dofinansowanie 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki ZUS, tj. 2 340 zł + ZUS.

 

 

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników:

 

 

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie trwa od 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r. Kolejne nabory będą ogłaszane w trybie ciągłym. Dofinansowanie obliczone zostanie według spadku obrotów, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w roku 2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Wybrany okres powinien się mieścić w ramach czasowych po dniu 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Reklama

 

 

Wysokość dofinansowania:

 

• Spadek co najmniej 30% obrotów  dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 300 zł,

 

• Spadek co najmniej 50% obrotów  dofinansowanie w wysokości 70% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 820 zł,

 

• Spadek co najmniej 80% obrotów  dofinansowanie w wysokości 90% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 340 zł.

Wsparcie może być przyznane na okres do 3 miesięcy.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze