Środa, 19 Czerwiec, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Wątpliwości z zatrudnieniem wójt Szydlik


Czy Marianna Szydlik legalnie jest wójtem gminy? Zdania są podzielone. I to nie tylko w łonie Rady Gminy, która ewentualnie powinna wygasić jej mandat, ale nawet w sądowych interpretacjach.Obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że funkcji wójta (burmistrza, prezydenta) nie może sprawować osoba zatrudniona w administracji rządowej. - A ona jest – twierdzi były szef gminy Czesław Wierzuk. - Nie rozwiązała stosunku pracy z sanepidem, lecz uzyskała urlop bezpłatny. Nadal więc jest pracownikiem administracji rządowej. W tej sytuacji Rada Gminy powinna wygasić jej mandat. Taka jest opinia prawnika, którą dysponuję.

 

Kwestią zatrudnienia wójt Szydlik została zainteresowana Regionalna Izba Obrachunkowa, do której Wierzuk skierował wniosek o przeprowadzenie kontroli pod tym właśnie kątem. RIO uznała pismo za skargę i... skierowała do Rady Gminy – według właściwości. W uzasadnieniu przyznała jednak, że urlop bezpłatny to nie to samo co rozwiązanie stosunku pracy i że istotnie – w tym przypadku występuje konflikt prawny, który Rada Gminy powinna rozstrzygnąć zgodnie ze swoimi kompetencjami.

 

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy – można by rzec – konflikt rozstrzygnęła, uznając, że... go nie ma. W uzasadnieniu, m.in. wskazano, że kodeks wyborczy wprowadza zakaz łączenia funkcji, a wójt Szydlik w sanepidzie nijakiej funkcji nie miała, była szeregowym pracownikiem, więc może korzystać z urlopu bezpłatnego i rządzić gminą.

 

Rzecz jednak w tym, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w interpretacjach innych jednostek, pojawiają się także rozstrzygnięcia dla wójt Szydlik niekorzystne czyli takie, które dowodzą, że łączenie funkcji w samorządzie z zatrudnieniem w administracji rządowej jest wykluczone. Ustawa samorządowa nie wspomina o „funkcji”, a o zatrudnieniu w ogóle, nie określa więc, jakie stanowisko i jaki charakter pracy w administracji rządowej wyklucza jednoczesne pełnienie funkcji z wyboru, w tym wójta.


 

Nie naszą rolą jest rozstrzyganie prawnych wątpliwości, chociaż wydaje się, że najbardziej miarodajne jest stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, która uznała, że udzielenie urlopu bezpłatnego nie powoduje przerwania stosunku pracy, zatem osoba korzystająca z takiego urlopu, niezależnie od jego powodów, nadal jest pracownikiem, w przypadku wójt Szydlik – pracownikiem administracji rządowej. I Państwowa Komisja Wyborcza przyjmuje, że w takim przypadku osoba pełniąca funkcje wójta powinna w ustawowym terminie rozwiązać stosunek pracy, zatem w przypadku Dźwierzut – wójt Szydlik powinna była przestać być urlopowanym pracownikiem sanepidu.

 

Wcześniej takie urlopowanie było standardem. Zmiany zostały wprowadzone w kodeksie wyborczym i z niego wynikają. Te, o których mowa, zaczęły obowiązywać wraz z początkiem obecnej kadencji.

Kwestią legalności mandatu wójt Szydlik – jak zapowiada Wierzuk – zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Którą z odmiennych opcji interpretacyjnych przyjmie? Tego przewidzieć się nie da.Komentarze do artykułu

Napisz


Komentarze