Czwartek, 22 Październik, Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa -

Reklama


Reklama

W Świętajnie ruszyła kampania „Białej Wstążki”


W Międzynarodową Kampanię „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” włączyli się mieszkańcy Gminy Świętajno. Wczoraj na zaproszenie wójt Alicji Kołakowskiej w części inaugurującej kampanię uczestniczył mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie. Po oficjalnych wystąpieniach policjanci spotkali się z beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy aby omówić odpowiedzialność karną za dopuszczenie się przestępstw o charakterze przemocowym.Międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka” odbywająca się w ramach działań „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” odbywa się nieprzerwanie od 1991 roku w terminie od 25 listopada do 10 grudnia.

 

Początek kampanii to przypadający na 25 listopada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętniający zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal w 1960 roku w Republice Dominikany.

 

Natomiast 6 grudnia to dzień upamiętniający wydarzenia z 1989 roku, kiedy to w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet i ranił 13 bo, jak tłumaczył, nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.

 

 

Kanadyjczycy — w geście protestu i solidarności z ofiarami ataku — wybrali na symbol kampanii białą wstążkę, znak niewinności i obiecali, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet: fizycznej, psychicznej i seksualnej.

 

Dzień zamykający kampanię, czyli 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który jest symbolem podkreślającym że przemoc wobec kobiet jest jednocześnie łamaniem podstawowych praw ludzi.


Reklama

 

Akcja „Biała Wstążka” ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie kwestii przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

 

Jednocześnie celem kampanii jest zjednoczenie lokalnych struktur we wspólnej pracy na rzecz aktywnego sprzeciwu wobec przemocy oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami po to aby powstrzymać przemoc wobec kobiet.

 

Wczoraj z inicjatywy dr Alicji Kołakowskiej, wójt Gminy Świętajno oraz Ewy Gronowskiej, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie inaugurujące aktywny udział mieszkańców Gminy Świętajno w kampanii.

 

 

Na wstępnie każdy z uczestników spotkania został udekorowany symbolem Kampanii czyli Białą Wstążką.

Ten symbol otworzył dyskusję na temat wspólnej pracy instytucji oraz podmiotów związanych z samorządem, oświatą i służbą zdrowia zmierzającej do eliminowania zjawiska przemocy.

 

Edukowanie najmłodszego już pokolenia w tym zakresie jest rzeczą niezwykle ważną.

Reklama

Dlatego też w spotkaniu uczestniczyli laureaci konkursu plastycznego pod nazwą „Przeciw przemocy w rodzinie w Gminie Świętajno” zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świętajnie.

 

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie.

O konkursie pisaliśmy 05.06.2018r.

 

W trakcie wczorajszej inicjatywy osoby zainteresowane otrzymały materiały edukacyjne z obszaru przeciwdziałania przemocy, po to aby treści zawarte w nich propagować jak najszerzej.

 

Po oficjalnej części spotkania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie kom. Paweł Przybyłek zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, mł. asp. Artur Osowiecki policjant dzielnicowy oraz podkom. Ewa Szczepanek spotkali się z beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po to aby omówić odpowiedzialność karną wynikającą z dopuszczenie się przestępstw o charakterze przemocowym.

 

KPP Szczytno/ipKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama


Komentarze