Reklama


Reklama

Tanecznik przygotowuje się do budowy sceny plenerowej


Napisali do nas: Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK przy współpracy z gminą Jedwabno pozyskało środki na budowę sceny w parku w Jedwabnie.



Miło nam poinformować że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia projektu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach której zostały przyznane nam środki na budowę sceny plenerowej w parku gminnym w Jedwabnie z programu "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dotacji: 88 023,00 zł.


Reklama

 

Zdecydowaliśmy się na złożenie wniosku, bo okazało się, że jako stowarzyszenie możemy uzyskać wyższe dofinansowanie niż gdyby to zrobił samorząd.

 

Koszt budowy sceny o wymiarach 8m/10m, łącznie z kosztami administracyjnymi przekroczy kwotę 100 000 zł.

 

W naszych działaniach mamy wsparcie samorządów: gminnego i powiatowego, dlatego sprawy administracyjne, odnośnie do pozwolenia na budowę, udało się załatwić dość sprawnie.

 

Jako stowarzyszeniu zależało nam na tym, aby scena w Jedwabnie powstała. Od 2015 roku jesteśmy organizatorem Festiwalu Folklorystycznego w Jedwabnie, który gości nie tylko zespoły z wielu regionów kulturowych naszego kraju, ale też zza wschodniej granicy. Dzisiaj wynajęcie dużej sceny na potrzeby naszego festiwalu to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Reklama

 

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, a potem dofinansowanie, musieliśmy wydzierżawić część parku gminnego o powierzchni 0,0600ha na okres 8 lat. Jest to działka, na której znajduje się amfiteatr parku. Scena będzie służyć nie tylko nam, ale też wszystkim imprezom organizowanym przez Gminę Jedwabno. A po okresie dzierżawy przejdzie na własność gminy Jedwabno, która także zabezpieczy środki na pokrycie kosztów budowy sceny ponieważ dotacja wpłynie dopiero po realizacji projektu.

Scena powstanie w pierwszej połowie 2021 r.

Zarząd

Stowarzyszenia Kulturalnego „Tanecznik”



Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze