Poniedziałek, 1 Czerwiec, Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada -

Reklama


Reklama

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej bez pani Eli


Podczas walnego zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej doszło do zmian. Rezygnację z funkcji prezesa złożyła Elżbieta Łapińska. Podkreślić trzeba, że kierowała stowarzyszeniem ponad 10 lat.Zanim doszło do rezygnacji pani Elżbieta złożyła sprawozdanie z działalności za ostatni rok, ale także za cały okres pracy w Zarządzie. Przy aplauzie wszystkich zgromadzonych udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.


Reklama

 

Wiele słów podziękowania zarządowi i pani prezes złożył burmistrz Grzegorz Zapadka. Podkreślał duży wkład stowarzyszenia w integrację lokalnej społeczności, organizację wydarzeń, które promują gminę praktycznie na cały kraj, a szczególnie dziękował za inicjatywę i udział w pracach, które doprowadziły do odzyskania przez Wielbark praw miejskich.

 

Reklama

Jako że było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonano też powołania nowych władz Stowarzyszenia. Nowym prezesem został Władysław Wojciech Bogacki. Poza nim nowy zarząd tworzą: Maciej Remuszko – wiceprezes, Alina Manikało – sekretarz, Maryla Dęby-Walc – skarbnik oraz członkowie: Halina Cekała i Jerzy Manikało. W komisji rewizyjnej pracują: Wiesława Piekacz – przewodnicząca oraz: Zbigniew Ostasz i Arkadiusz Wierzbowski.

 

Fot. Elżbieta Łapińska po wielu latach zrezygnowała z kierowania Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej.

 Komentarze do artykułu

Napisz

Powiązane wydarzenia

Reklama


Komentarze