Piątek, 15 Listopad, Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Sprawdź! Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego!


Szanowny Pracodawco! Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego! Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie refundacji?

 

 • Przedsiębiorcy prowadzące działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • Przedsiębiorcy, którzy w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszyli wymiaru czasu pracy oraz nie rozwiązały z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Posiadacze gospodarstwa rolnego lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, którzy zatrudniali przez okres ostatnich 6 miesięcy co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły.

 

Jakie wydatki podlegają refundacji?

 

Refundacji podlegają wydatki poniesione na niezbędne wyposażenie stanowiska pracy, tj. na zakup narzędzi pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej, takich jak maszyny, sprzęty i urządzenia niezbędne i bezpośrednio związane tworzonym stanowiskiem pracy . Warunkiem refundacji jest zakup dokonany po terminie zawarcia umowy z Urzędem Pracy o przyznanie refundacji, zgodnie z wykazem wyposażenia ujętego w umowie.

 

Jaka jest wysokość refundacji?

 

Dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości max. do 22 000,00 zł.
Podmiot, który otrzymał refundację jest zobowiązany do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji (odzyskanego podatku Vat).

 

 

Jakie są najważniejsze obowiązki wynikające z umowy w sprawie refundacji?

 

 • Udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z umową w ramach przyznanej refundacji,
 • Zatrudnienie (z własnych środków pracodawcy) na doposażonym stanowisku pracy skierowanej osoby bezrobotnej na pełny etat przez okres co najmniej 2 lat (kwartalne raporty zatrudnienia)
 • Dokonanie zakupów po dniu zawarcia umowy, ale nie później niż do 20 grudnia br. oraz zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 27 grudnia 2019 r.
 

Jakie są dopuszczone formy zabezpieczenia umowy?

 

Proponowanymi formami zabezpieczenia zwrotu uzyskanych środków mogą być na przykład:
 • poręczenie solidarne dwóch poręczycieli z miesięcznymi dochodami minimum 50% wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • weksel z poręczeniem wekslowym jednego poręczyciela,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (kwota blokady jest uzależniona od wysokości refundacji, min. 140% kwoty przyznanej refundacji).
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 

Kto może zostać skierowany do pracy na utworzonym stanowisku pracy?

 

Zarejestrowane w Urzędzie Pracy osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia. W niższym zakresie posiadamy środki na finansowanie stanowisk pracy dla pozostałych osób bezrobotnych.
Nie może zostać skierowana osoba, która:
 • była zatrudniona w ostatnich 6 miesiącach przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ramach finansowanych przez Urząd Pracy miejsc pracy,
 • była zatrudniona w okresie ostatnich 2 lat u tego pracodawcy, który wnioskuje o refundację,
 • jest małżonkiem lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, lub zamieszkuje pod wspólnym adresem z pracodawcą bądź miejscu prowadzenia działalności lub miejscu planowanego zatrudnienia.

 

 

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania limitu środków!

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania refundacji na stronie internetowej urzędu www.pup.szczytno.pl pobierając wniosek w sprawie przyznania refundacji, bądź też poprzez kontakt osobisty (pok. 14) lub telefoniczny z pracownikiem urzędu pod nr tel.: 89 621-77-43.

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia

 • Piątek, 2019-10-25 18:17:52

Dyrektor Walas zrezygnowała z pracy

 • Środa, 2019-10-02 14:44:52

Kosztowne żywienie dzieci

 • Piątek, 2019-08-16 09:17:57

Nuda może kosztować 10 lat odsiadki


Komentarze

 • Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)
  Tomaszu TK, Ty z kolei przesadziłeś w drugą stronę!
  Autor: Śmieszek
  2019-11-15 11:53:47
 • Wydali słownik gwary mazurskiej
  Ja też bym chętnie się zapoznał z tym słownikiem, ale nie będąc zaproszony na jego prezentację w muzeum - nie wiem, w jakim trybie mam zgłosić swoje zainteresowanie, bo w spotkaniach promocyjnych uczestniczyć nie mogę.
  Autor: Śmieszek
  2019-11-15 11:50:29
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Włodarze powinni wziąć pod uwagę, że większość ludzi na niskich stanowiskach nie ma możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji, co za tym idzie żadnej pracy nie znajdzie po zwolnieniu lub obcince... ci ludzie ledwo dają radę ciągnąć od 1 do 1. Po co są tworzone bezużyteczne stanowiska w gminie, roczne wynagrodzenia wartości fortuny... Opamiętajcie się, no biedni dalej biednieją, bogaci dalej się bogacą
  Autor: Zaniepokojona
  2019-11-15 10:55:12
 • Wydali słownik gwary mazurskiej
  Pani lub też Panie \"lik\". Oczywiście, że takie konsultacje były przeprowadzone i w tym celu proponuję zapoznać się z lekturą \"Słownika mowy mazurskiej\", gdzie w przedmowie piszę, iż obecnie jest rozróżnialnych 5 dialektów. Jest to dość duży obszar, co sprawia, że trudno byłoby dotrzeć do tych wszystkich, którzy znają i pamiętają etnolekt mazurski.
  Autor: Robert Arbatowski
  2019-11-15 07:14:14
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Właśnie oglądałam magazyn śledczy Anity Gargas o lokalnym PSL-u. Polecam oglądać. Co do tematu, to ta władza, dokładnie ta władza oszczędza na wszystkim tylko nie na sobie. Gminą, Miastem i Powiatem rządzi psl, więc raczej nie może nas to dziwić. Cytowane zmiany wymiary zatrudnienia dotyczą najmniej zarabiających, najczęściej najniższą krajową. A dlaczego zmniejszać etaty? aby po podwyższeniu najniższego wynagrodzenia defakto wynagrodzenia tym osobom nie wzrosły. A ile zarabia władza? Przykład gminy wiejskiej za 2018r.: 7 osób zarabia 28,5%!!! całego budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy (w sumie 46,5 etatu zgodnie z regulaminem urzędu z 2016r., nowszego nie znalazłam). Te 7 osób to, (wynagrodzenia wg danych z oświadczeń majątkowych): wójt-144.353,28 zł, wice wójt-104.633,61 zł, sekretarz-91.441,48 zł, skarbnik-84.594,07 zł, kierownicy referatów (3 osoby)-91.441,48 zł, 76.163,27 zł, 70.728,61 zł (nie wszystkie oświadczenia za 2018r. są na stronie, więc tych których nie ma, policzyłam średnie z 2017 i 2016), co daje 663.355,80 zł + pochodne wynagrodzenia 121.047,26 co daje 784.403,06 zł. W uchwale za realizację budżetu gminy za 2018 wynagrodzenia z pochodnymi urzędu gminy wyniosły 2.752.330,29 zł (str. 10 uchwały). Powyższe dane są ogólnie dostępne - oświadczenia majątkowe umieszczone na stronie, uchwała z realizacji budżetu za 2018r. ogłoszona w kwietniu 2019r. w dzienniku wojewódzkim województwa warmińsko-mazurskiego. I teraz dwie wisienki na torcie : zakup traktorka ogrodniczego za 9.499,06 zł dla szkoły, w której pracuje pan o którym pisze \"była zwolenniczka wójta\" (str. 50 uchwały). Druga to wymiana komentarzy na stronach Kurka Mazurskiego z panem podpisującym się \"Krassowski\" w temacie kosztów przygotowania dokumentacji \"Innopolice\", gdzie cytuję: \"Burmistrz wraz z radnymi koalicji zrezygnowali z największego zewnętrznego dofinansowania w historii miasta wydając na to 2 mln zł. Po co bić tą pianę?\" Rozumiecie? Wydali 2 mln zł na nie zrealizowany projekt, a teraz będą etaty najmniej zarabiającym obcinać bo brak kasy w budżecie!!! Radni poprzedniej kadencji za ten myk za 2 mln złotych nie powinni nawet złotówki diety wziąć, ale jak napisałam wyżej, oni będą oszczędzać na najbiedniejszych, nigdy na sobie. ps. jeśli w danych jest błąd zainteresowanych proszę o sprostowanie.
  Autor: jb
  2019-11-14 23:48:26
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Panie wójcie a może obniży Pan swoje wynagrodzenie o 30% i ratuje swoich pracowników. Proszę dać dobry przykład innym
  Autor: Ronin
  2019-11-14 22:05:54
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Wojciechowski mógłby przestać \"d ożywotnim\" wójtem i wrócić do straży rybackiej, tam się sprawdzał, a w gminie zaoszczędzone by sporo pieniiedzy i organizacja polepszyła by się natychmiast, do tej pory jest hamulcowym z dużą wypłatą.
  Autor: Natura
  2019-11-14 17:35:59
 • Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)
  Jw
  Autor: Jedno jest pewne, historia pokazala kim byl Pisudzki jego cele, uklady i nalecialosci wiec motocyklista z olszyn powinien odrobić lekcje historii nim ponownie.....
  2019-11-14 16:01:36
 • Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)
  Widzę, że pan Rząp przechodzi ze stanu larwalnego do stanu poczwarki. To dopiero będzie motyl. Jakie barwy nosić będzie i cóż zapylać chce ? Oto jest pytanie, być czy bytowanie :-D
  Autor: Tomasz TK
  2019-11-14 14:08:42
 • Wydali słownik gwary mazurskiej
  Ciekawe czy treść słownika była uzgadniana/konsultowana z jeszcze żyjącymi Mazurami władającymi tym językiem od urodzenia? Mamy takich w Szczytnie i okolicach.
  Autor: lik
  2019-11-14 12:57:30