Piątek, 3 Kwiecień, Imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Reklama


Reklama

Sprawdź! Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego!


Szanowny Pracodawco! Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego! Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie refundacji?

 

 • Przedsiębiorcy prowadzące działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • Przedsiębiorcy, którzy w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszyli wymiaru czasu pracy oraz nie rozwiązały z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Posiadacze gospodarstwa rolnego lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, którzy zatrudniali przez okres ostatnich 6 miesięcy co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły.

 

Jakie wydatki podlegają refundacji?

 

Refundacji podlegają wydatki poniesione na niezbędne wyposażenie stanowiska pracy, tj. na zakup narzędzi pracy dla skierowanej do pracy osoby bezrobotnej, takich jak maszyny, sprzęty i urządzenia niezbędne i bezpośrednio związane tworzonym stanowiskiem pracy . Warunkiem refundacji jest zakup dokonany po terminie zawarcia umowy z Urzędem Pracy o przyznanie refundacji, zgodnie z wykazem wyposażenia ujętego w umowie.

 

Jaka jest wysokość refundacji?

 

Dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości max. do 22 000,00 zł.
Podmiot, który otrzymał refundację jest zobowiązany do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji (odzyskanego podatku Vat).

 

 

Jakie są najważniejsze obowiązki wynikające z umowy w sprawie refundacji?

 

 • Udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z umową w ramach przyznanej refundacji,
 • Zatrudnienie (z własnych środków pracodawcy) na doposażonym stanowisku pracy skierowanej osoby bezrobotnej na pełny etat przez okres co najmniej 2 lat (kwartalne raporty zatrudnienia)
 • Dokonanie zakupów po dniu zawarcia umowy, ale nie później niż do 20 grudnia br. oraz zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 27 grudnia 2019 r.
 

Jakie są dopuszczone formy zabezpieczenia umowy?

 

Proponowanymi formami zabezpieczenia zwrotu uzyskanych środków mogą być na przykład:
 • poręczenie solidarne dwóch poręczycieli z miesięcznymi dochodami minimum 50% wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • weksel z poręczeniem wekslowym jednego poręczyciela,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (kwota blokady jest uzależniona od wysokości refundacji, min. 140% kwoty przyznanej refundacji).
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 

Kto może zostać skierowany do pracy na utworzonym stanowisku pracy?

 

Zarejestrowane w Urzędzie Pracy osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia. W niższym zakresie posiadamy środki na finansowanie stanowisk pracy dla pozostałych osób bezrobotnych.
Nie może zostać skierowana osoba, która:
 • była zatrudniona w ostatnich 6 miesiącach przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ramach finansowanych przez Urząd Pracy miejsc pracy,
 • była zatrudniona w okresie ostatnich 2 lat u tego pracodawcy, który wnioskuje o refundację,
 • jest małżonkiem lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, lub zamieszkuje pod wspólnym adresem z pracodawcą bądź miejscu prowadzenia działalności lub miejscu planowanego zatrudnienia.

 

 

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania limitu środków!

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania refundacji na stronie internetowej urzędu www.pup.szczytno.pl pobierając wniosek w sprawie przyznania refundacji, bądź też poprzez kontakt osobisty (pok. 14) lub telefoniczny z pracownikiem urzędu pod nr tel.: 89 621-77-43.

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Powiązane wydarzenia

 • Czwartek, 2020-02-13 11:29:40

111 km/h kosztowało utratę prawa jazdy

 • Niedziela, 2020-02-02 20:26:21

Radny „spowiada się” z pracy

 • Piątek, 2019-10-25 18:17:52

Dyrektor Walas zrezygnowała z pracy

 • Środa, 2019-10-02 14:44:52

Kosztowne żywienie dzieci

Reklama


Komentarze