Piątek, 16 Kwiecień
Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława -

Reklama


Reklama

Sołeckie inwestycje z funduszu, wiemy na co mieszkańcy wydają pieniądze


Wiemy na co mieszkańcy poszczególnych sołectw w gminie Świętajno chcą przeznaczyć tegoroczny fundusz sołecki. 15 sołectw do dyspozycji ma aż 320 tys. i 53 złote. Fundusz to taka namiastka budżetu obywatelskiego, którego w Szczytnie od dwóch lat niestety już nie ma.Fundusz doskonale sprawdził się jako integracja lokalnych społeczności – mówi wójt gminy Świętajno Alicja Kołakowska. - Mieszkańcy angażują się w sprawy swoich wsi, bo mają realne środki na działanie.

 

Fundusz w gminie Świętajno istnieje od 2017 roku. Z roku na rok rośnie też jego kwota do wykorzystania przez mieszkańców. W 2017 roku było to ponad 251 tys. zł, 2018 – 300 tys. zł, 2019 – 306 tys. zł, w 2020 – jest ponad 320 tys. zł, a plan na 2021 zakłada, że będzie to kwota niemal 347 tys. zł.

 

Ile pieniędzy trafi do danego sołectwa zależy od liczby mieszkańców.

 

- Początkowo pieniądze szły głównie na działania tak zwane miękkie, czyli na przykład wydarzenia kulturalne, imprezy sołeckie, integrację, ale ostatnio mieszkańcy pieniądze wydają rozważniej i głównie na małe inwestycje bądź doposażenie świetlic, placów zabaw, terenów sołeckich – wylicza Wojciech Lenkiewicz z UG Świętajno. - Poszczególne działania są zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach wiejski i tam też akceptowane.

 

A tak wyglądają działania z funduszu sołeckiego w gminie Świętajno zaplanowane na 2021 rok:

 

1. Biały Grunt:

Zakup placu zabaw - 9.000,00 zł

Remont odcinka gminnej drogi gruntowej - 6.739,79 zł

 

2. Chochół:

Dokończenie ogrodzenia - 6.000,00 zł

Dofinansowanie boiska w Świętajnie - 373,75 zł

Żwir na drogę - 2.000,00 zł

Paliwo do kosiarki, paliwo do traktora - 200,00 zł

Estetyka placu zabaw i otoczenia - 3.800,00 zł


Reklama

 

3. Długi Borek:

Remont remizy-świetlicy - 1.500 zł

Remont dróg lokalnych - 19.549,60 zł

 

4. Jerominy:

Ogrodzenie placu zabaw - 8.500,00 zł

Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Jerominy - 3.200,00 zł

Modernizacja boiska wiejskiego w Świętajnie - 500,00 zł

 

5. Jerutki:

Zakup kosy spalinowej - 2.000,00 zł

Impreza sołecka - 3.000,00 zł

Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej - 10.082,68 zł

Zagospodarowanie terenów sołeckich - 10.082,68 zł

Koszenie terenów zielonych - 2.000,00 zł

 

6. Jeruty:

Zagospodarowanie terenu odnowy wsi - 6.000,00 zł

Festyn wiejski - 3.500,00 zł

Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej - 14.726,00 zł

 

7. Koczek:

Doposażenie siłowni plenerowej oraz przestrzeni publicznej w sołectwie - 13.058,97 zł

Doposażenie boiska gminnego w sołectwie Świętajno - 500,00 zł

 

8. Kolonia:

Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej - 25.000,00 zł

Wsparcie finansowe na powstanie klubu sportowego w Świętajnie - 1.000,00 zł

Wkład własny Odnowa Wsi - 5.000,00 zł

Festyn Wsi Kolonia - 3.000,00 zł

Doposażenie świetlicy wiejskiej - 5.000,00 zł

Doposażenie terenu po renowacji, po dawnym boisku - 4.331,83 zł

 

9. Konrady:

Zakup garażu blaszanego - 3.000,00 zł

Zakup żwiru na drogi - 2.234,11 zł

Budowa łazienki - 9.950,00 zł

 

10. Nowe Czajki i Cis:

Reklama

Wymiana lamp oświetleniowych - 6.000,00 zł

Wykonanie przyłącza energetycznego - 4.000,00 zł

Serwis Toi-Toi - 150,00 zł

Doposażenie działki gminnej - 4.926,06 zł

 

11. Piasutno:

Budowa placu zabaw w m. Powałczyn - 6.000,00 zł

Budowa przystanku autobusowego w m. Powałczyn - 12.000,00 zł

Ogrodzenie cmentarza w m. Powałczyn - 2.000,00 zł

Wykaszanie trawy w obrębie wspólnej przestrzeni publicznej - 2.000,00 zł

Dofinansowanie Turnieju Piłki Plażowej w Piasutnie - 1.000,00 zł

Dofinansowanie VIII Turnieju Scrabble nad Jeziorem w Piasutnie - 1.500,00 zł

Dofinansowanie Pikniku Sołeckiego w Piasutnie - 1.500,00 zł

Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w m. Łęg - 600,00 zł

Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Piłkarskiej ze Świętajna - 1.000,00 zł

Mobilna scena plenerowa z zadaszeniem - 2.883,99 zł

 

12. Spychowo:

Wkład własny w projekcie na Odnowę Wsi - 5.000,00 zł

Przegląd placów zabaw w Spychowie - 1.000,00 zł

Wykonanie projektu zagospodarowania brzegu jeziora - 41.409,00 zł

 

13. Stare Czajki:

Zagospodarowanie terenu działki gminnej - 13.938,25 zł

 

14. Świętajno:

Budowa skateparku - 43.209,00 zł.

Uzupełnienie piasku na boisku do siatkówki plażowej - 1.200,00 zł

Organizacja imprez plenerowych - 3.000,00 zł

 

15. Zielone:

Naprawa drogi gminnej - 10.500,00 zł

Festyn wiejski - 309,25 zł

 Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze