Wtorek, 18 Styczeń
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra -

Reklama


Reklama

Siedmiu nowych generałów w Policji


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 21 lipca br. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

 Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Roman Kuster – zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Marek Ślizak – komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, insp. Piotr Leciejewski – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Artur Bielecki – komendant wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Rafał Kochańczyk – komendant wojewódzki Policji w Opolu, oraz insp. Dariusz Wesołowski – komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.

 

Nadinsp. Roman Kuster

Ma 51 lat, a służbę w policyjnych szeregach rozpoczął 15 maja 1991 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zajmował m.in. stanowiska komendanta Komisariatu Policji w Komornikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zastępcy komendanta Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Poznaniu oraz komendanta miejskiego Policji w Poznaniu, a jako zastępca/ I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie wielkopolskim. W marcu 2020 r. powierzono mu obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, a w maju został mianowany na to stanowisko. Nadzór nad garnizonem małopolskim sprawował rok – w maju 2021 r. został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion służby prewencyjnej.

Jego zasługi i doświadczenie zaowocowały nadaniem Brązowego oraz Srebrnego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

 


Nadinsp. Marek Ślizak

Ma 50 lat. Do Policji wstąpił 16 listopada 1994 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. O rozwój swoich kompetencji zawodowych dbał, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych, a także kończąc studia podyplomowe.

Od początku służby był związany z pionem kryminalnym - zajmował m.in. stanowiska naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. 16 kwietnia 2016 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a 5 lutego 2018 r. powołano go na stanowisko zastępcy komendanta nowo utworzonego Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Od 8 maja 2020 r. zajmuje stanowisko komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Za swoje osiągnięcia w służbie został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. Piotr Leciejewski


Reklama

Ma 49 lat, a policyjny mundur założył 1 września 1993 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, a także kończąc studia podyplomowe. Zajmował m.in. stanowiska zastępcy naczelnika i naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, zastępcy komendanta miejskiego Policji w Lesznie, komendanta powiatowego Policji w Śremie, komendanta miejskiego Policji w Lesznie oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 13 czerwca 2017 r. insp. Piotr Leciejewski został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Niespełna trzy lata później, 13 marca 2020 r., zostały mu powierzone obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a 21 maja 2020 r. minister spraw wewnętrznych i administracji powołał go na to stanowisko.

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
 


Nadinsp. Roman Rabsztyn

Urodził się 53 lata temu, a z resortem spraw wewnętrznych jest związany od 3 listopada 1989 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od początku służby był związany z garnizonem śląskim, głównie komendą w Piekarach Śląskich, gdzie realizował zadania m.in. na stanowiskach kierownika Referatu do spraw Przestępczości Gospodarczej, kierownika Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego, a później naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Potem awansował na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu, później komendanta tej jednostki, a następnie zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 5 maja 2015 r. powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, gdzie nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie śląskim. Ponadto pełnił także obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, a 16 lutego 2021 r. powołano go na to stanowisko.

W uznaniu za zasługi i doświadczenie został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę


 

Nadinsp. Artur Bielecki

Urodził się 49 lat temu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas służby stale podwyższał swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

W policyjne szeregi wstąpił 8 kwietnia 1992 r., a służbę pełnił m.in. na stanowiskach: naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju, zastępcy dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kielcach, zastępcy i I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Kielcach, a potem komendanta miejskiego Policji w Kielcach oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Reklama

Nadinsp. Artur Bielecki został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” , a także Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

Nadinsp. Rafał Kochańczyk

Nowy generał Policji ma 48 lat. W 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest także absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również kursy i szkolenia specjalistyczne. Do Policji wstąpił 1 lutego 1993 r. W 2000 r. był  jednym z finalistów VII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Początkowo realizował zadania na stanowiskach wykonawczych, a od 2003 r. pełnił funkcje kierownicze w strukturach garnizonu śląskiego, zajmując stanowiska zastępcy komendanta Komisariatu Policji II w Gliwicach, komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach i zastępcy komendanta miejskiego Policji w Gliwicach. Od 1 kwietnia 2012 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji. Po trzech latach służby na tym stanowisku został komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. Od 24 maja 2016 r. zajmował stanowisko komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Po pięciu latach w pionie dydaktycznym został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu.

Nadinsp. Rafał Kochańczyk został odznaczony: Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.


 

Nadinsp. Dariusz Wesołowski

Urodził się 46 lat temu. W szeregi Policji wstąpił 16 sierpnia 1994 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menadżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska z siedzibą w Warszawie. Uczestniczył także w kursach i szkoleniach zewnętrznych.

Związany z garnizonem dolnośląskim – zajmował m.in. stanowiska zastępcy/ I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu oraz komendanta miejskiego Policji w Zabrzu. 13 czerwca 2017 r. powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a 4 sierpnia 2017 r. został powołany na to stanowisko.

Pełnił także obowiązki służbowe jako komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu, a w czerwcu 2020 r. powołano go na to stanowisko.

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

 

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

 • Radny Malec wzywa starostę do wyjaśnień
  Pan Malec niech się weźmie za robotę, a nie zajmuje się duperałamia. Jest tyle do zrobienia w Szczytnie.

  Janek


  2022-01-17 12:56:51
 • Radny Malec wzywa starostę do wyjaśnień
  Wiele lat temu trafiłem do tut. szpitala z potwornym bólem brzucha. Do Izby Przyjęć przyszedł młodziutki dr Górski i po krótkiej rozmowie oraz badaniu tylko rękami stwierdził ,że to wyrostek robaczkowy i czy zgadzam się na operację. Nie miałem wyjścia i podpisałem stosowny dokument lecz po kilkunastu minutach zostałem dowieziony na badanie USG i po badaniu przez innego lekarza dowiedziałem się że leci po mnie helikopter. Zostałem dowieziony do Szpitala Wojewódzkiego i po tomografii komputerowej poinformowano mnie, że \"To nie pęknięcie tętniaka lecz zapalenie wyrostka robaczkowego\". Po kilku godzinach byłem już po operacji. Nie mogę milczeć przy tej nagonce na dr Górskiego i czuję się zobowiązany poinformować o tym jednostkowym zdarzeniu dotyczącym tylko mojej osoby ale to dr Górski tylko ze swoją wiedzą i swoimi rękami miał rację a nie inny lekarz z aparatem USG.

  Marian S.


  2022-01-17 09:03:30
 • Radny Malec wzywa starostę do wyjaśnień
  Przez szczycieński oddział kowidowy przeszło już kilka osób. Może pan redaktor pochylił by się nad wysłuchaniem relacji takich osób, jakie tam panują warunki, jak są traktowani pacjenci, czy prywatny poziom wypowiedzi pana doktora mogłabyć codziennością na oddziale w stosunku do pacjentów? Tylko prawda jest ciekawa.

  Mol


  2022-01-17 07:24:24
 • Grabarze nie nadążają z kopaniem grobów
  Cmentarz pięknie oświetlony. Prawie tak samo jak rewitalizowane ruiny zamku. czyżby to były dwa najjaśniejsze punkty w mieście Szczytno? Z sali konferencyjnej, gdzie obraduje rada miejska nie wydobywa się żadne światło. Byłoby lepiej, gdyby rada pomyślała o tych nieszczęsnych seniorach - przykutych do łóżek, wózków - nie tylko o tych, co jeszcze się żwawo poruszają, także towarzysko i można liczyć na ich głos w wyborach. Najpewniej spośród tych starszych ludzi - unieruchomionych w domach, mieszkaniach, zdanych często na przypadkową pomoc MOPS, albo sąsiadów, bo dzieci daleko, albo nie ma - covid zbiera największe żniwo. W tym również oczywiście są ci seniorzy, którym \"oświecona\" rodzina nie pozwalała się zaszczepić.

  Śmieszek


  2022-01-16 15:53:50
 • Szkoła „wybuduje” też mieszkania w Kamionku?
  Kurczę, może i Mańkowski niech napuści wody do fosy \"zamkowej\"!!! Mielibyśmy basen... leżaki na Placu Juranda już stoją ;-)

  A co tam Panie w mieście???


  2022-01-16 13:12:33
 • O zaraźliwości antyszczepionkowych poglądów – felieton Jerzego Niemczuka
  Tzw RODZIC i XxX to ta sama osoba - patrz na słownictwo. Powtarzają się np \' wyszczepiony\" oraz podobny ślinotok jak u wściekłego psa, który wcześniej nie dostał szczepionki

  Jamka lech


  2022-01-16 01:42:30
 • O zaraźliwości antyszczepionkowych poglądów – felieton Jerzego Niemczuka
  przeciwników szczepień gdy zachorują i zejdą z tego świata , nie ma co żałować. paru głupków mniej- to zysk dla świata

  Jamka lech


  2022-01-16 01:37:49
 • O zaraźliwości antyszczepionkowych poglądów – felieton Jerzego Niemczuka
  . pogrążony rozkosznie w konsumpcji nie muszą przyjśc pioruny i ognie z nieba. Przyjdzie wirusik i 100 tysięcy Polaków zginie i to szybko.

  Jamka lech


  2022-01-16 01:34:48
 • O zaraźliwości antyszczepionkowych poglądów – felieton Jerzego Niemczuka
  uwaga! Rodzic to nowe pseudo XxX- używa słowa\"wyszczepiony\" to słowo tylko on wypisuje

  Jamka lech


  2022-01-16 01:27:48
 • Sobieski kończy 70 lat
  swego czasu w 11 klasie pisałem koledze wypracowania z języka polskiego. On dostawał od prof. Sondeja ocenę 5 ja zaś 3. Po prostu profesor Sondej mnie nie lubił. Takie to były czasy ale mimo to wspomina się z łezką w oku. Swego czasu w wypracowaniu pozytywnie ustosunkowałem się do tzw wtedy burżuazji i tym na wieki podpadłem profesorowi.

  Jamka Lech


  2022-01-16 01:12:58

Reklama