Wtorek, 28 Wrzesień
Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego -

Reklama


Reklama

Siedmiu nowych generałów w Policji


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 21 lipca br. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

 Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Roman Kuster – zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Marek Ślizak – komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, insp. Piotr Leciejewski – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Artur Bielecki – komendant wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Rafał Kochańczyk – komendant wojewódzki Policji w Opolu, oraz insp. Dariusz Wesołowski – komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.

 

Nadinsp. Roman Kuster

Ma 51 lat, a służbę w policyjnych szeregach rozpoczął 15 maja 1991 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zajmował m.in. stanowiska komendanta Komisariatu Policji w Komornikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zastępcy komendanta Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Poznaniu oraz komendanta miejskiego Policji w Poznaniu, a jako zastępca/ I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie wielkopolskim. W marcu 2020 r. powierzono mu obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, a w maju został mianowany na to stanowisko. Nadzór nad garnizonem małopolskim sprawował rok – w maju 2021 r. został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion służby prewencyjnej.

Jego zasługi i doświadczenie zaowocowały nadaniem Brązowego oraz Srebrnego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

 


Nadinsp. Marek Ślizak

Ma 50 lat. Do Policji wstąpił 16 listopada 1994 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. O rozwój swoich kompetencji zawodowych dbał, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych, a także kończąc studia podyplomowe.

Od początku służby był związany z pionem kryminalnym - zajmował m.in. stanowiska naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. 16 kwietnia 2016 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a 5 lutego 2018 r. powołano go na stanowisko zastępcy komendanta nowo utworzonego Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Od 8 maja 2020 r. zajmuje stanowisko komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Za swoje osiągnięcia w służbie został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. Piotr Leciejewski


Reklama

Ma 49 lat, a policyjny mundur założył 1 września 1993 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, a także kończąc studia podyplomowe. Zajmował m.in. stanowiska zastępcy naczelnika i naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, zastępcy komendanta miejskiego Policji w Lesznie, komendanta powiatowego Policji w Śremie, komendanta miejskiego Policji w Lesznie oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 13 czerwca 2017 r. insp. Piotr Leciejewski został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Niespełna trzy lata później, 13 marca 2020 r., zostały mu powierzone obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a 21 maja 2020 r. minister spraw wewnętrznych i administracji powołał go na to stanowisko.

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
 


Nadinsp. Roman Rabsztyn

Urodził się 53 lata temu, a z resortem spraw wewnętrznych jest związany od 3 listopada 1989 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od początku służby był związany z garnizonem śląskim, głównie komendą w Piekarach Śląskich, gdzie realizował zadania m.in. na stanowiskach kierownika Referatu do spraw Przestępczości Gospodarczej, kierownika Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego, a później naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Potem awansował na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu, później komendanta tej jednostki, a następnie zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 5 maja 2015 r. powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, gdzie nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie śląskim. Ponadto pełnił także obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, a 16 lutego 2021 r. powołano go na to stanowisko.

W uznaniu za zasługi i doświadczenie został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę


 

Nadinsp. Artur Bielecki

Urodził się 49 lat temu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas służby stale podwyższał swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

W policyjne szeregi wstąpił 8 kwietnia 1992 r., a służbę pełnił m.in. na stanowiskach: naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju, zastępcy dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kielcach, zastępcy i I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Kielcach, a potem komendanta miejskiego Policji w Kielcach oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Reklama

Nadinsp. Artur Bielecki został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” , a także Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

Nadinsp. Rafał Kochańczyk

Nowy generał Policji ma 48 lat. W 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest także absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również kursy i szkolenia specjalistyczne. Do Policji wstąpił 1 lutego 1993 r. W 2000 r. był  jednym z finalistów VII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Początkowo realizował zadania na stanowiskach wykonawczych, a od 2003 r. pełnił funkcje kierownicze w strukturach garnizonu śląskiego, zajmując stanowiska zastępcy komendanta Komisariatu Policji II w Gliwicach, komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach i zastępcy komendanta miejskiego Policji w Gliwicach. Od 1 kwietnia 2012 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji. Po trzech latach służby na tym stanowisku został komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. Od 24 maja 2016 r. zajmował stanowisko komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Po pięciu latach w pionie dydaktycznym został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu.

Nadinsp. Rafał Kochańczyk został odznaczony: Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.


 

Nadinsp. Dariusz Wesołowski

Urodził się 46 lat temu. W szeregi Policji wstąpił 16 sierpnia 1994 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menadżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska z siedzibą w Warszawie. Uczestniczył także w kursach i szkoleniach zewnętrznych.

Związany z garnizonem dolnośląskim – zajmował m.in. stanowiska zastępcy/ I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu oraz komendanta miejskiego Policji w Zabrzu. 13 czerwca 2017 r. powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a 4 sierpnia 2017 r. został powołany na to stanowisko.

Pełnił także obowiązki służbowe jako komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu, a w czerwcu 2020 r. powołano go na to stanowisko.

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

 

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

 • Kocie łby zastąpi kostka
  parodia

  śmiechu warte


  2021-09-28 09:08:03
 • Mural Klenczona z opóźnieniem
  \"Zwróciliśmy się do trzech firm artystycznych więc potrzebujemy więcej kasy\"

  kradziej


  2021-09-28 09:01:13
 • Pomnik Dziecka Utraconego stanie w Szczytnie?
  Palący problem. Jak chce to niech sobie stawia tylko niech sam pokryje koszty.

  karierowicz


  2021-09-28 08:58:38
 • Pomnik Dziecka Utraconego stanie w Szczytnie?
  Dobra inicjatywa. To, że mieszkańcy się burzą jest efektem braku wiedzy co do życia. Braki sięgają sprzed 89 roku. Więc jeszcze 3 pokolenia jak zmienią swoją mentalność względem życia. Niedługo ich pomniki oglądać będziemy. Co do godności należy się ona każdemu! Co do bólu kobiet droga jest tylko jedna terapia i wsparcie męża, którego w większości te kobiety nie mają.

  Mieszkaniec


  2021-09-28 08:29:14
 • Dwie groźne kolizje, policja apeluje o ostrożność (zdjęcia)
  Trzy ,droga Dżwiersztyny-Dybowo wyjście z zakrętu przy torach kolejowych ,zaliczony rów przydrożny.

  !


  2021-09-28 08:16:49
 • Kolejne 22 kilometry ścieżki już otwarte (zdjęcia)
  Czy w dalszym ciągu trzeba z duszą na ramieniu przebiegać z rowerem przez drogę krajową w okolicy Kulki? Super pomysł :) Tylko pogratulować Panu Staroście i Wójtowej za pomysłowość. A gdzie są te pierwotnie wskazywane w projekcie inwestycji wieże widokowe? Projekt ograniczony? Szkoda.

  marian


  2021-09-28 06:57:52
 • Pomnik Dziecka Utraconego stanie w Szczytnie?
  Coś mi się wydaje, że tu ktoś resztki rozumu utracił? Jak się nie ma nic sensownego do zaoferowania, to trzeba palnąć cokolwiek, byle było o mnie głośno. Niech ludziska mają temat zastępczy!!!

  Taki jeden


  2021-09-27 21:24:49
 • Pomnik Dziecka Utraconego stanie w Szczytnie?
  Odeszli od zdrowych zmysłów i tyle. Szczególnie ten pan.

  Jack


  2021-09-27 21:16:19
 • Mural Klenczona z opóźnieniem
  Tego murala w ogóle nie powinno być. Dziwię się, że szkoła imienia Fryderyka Chopina zgodziła się na to. Chopin w swojej epoce był awangardą w przeciwieństwie do Klenczona - wtórnika.

  Taki sobie czytelnik


  2021-09-27 19:47:32
 • Mural Klenczona z opóźnieniem
  Oszałamiający tysiąc złotych nie podziałał na wyobraźnię artystów

  Szczytnianin


  2021-09-27 18:22:54