Reklama


Reklama

Radny wojewódzki podpowiada...


Od 1 lipca 2019 r. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program. Rodzina 500 + na każde dziecko. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek.Wniosek trzeba złożyć w gminie, w której mieszkamy. Od 1 lipca można to zrobić w prosty sposób przez internet. Dostępne są 3 kanały:

strona empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektoniczna,

platforma PUE ZUS.

 

Od 1 sierpnia wniosek można złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy (z wyrównaniem od lipca) trzeba złożyć wniosek w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Jeśli wniosek będzie złożony po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym będzie złożony wniosek. Gmina ma maksymalnie 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę środków.

 

Uwaga: im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej otrzymasz świadczenie. Świadczenie otrzymuje się w sposób dogodny dla siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką. Od 1 lipca ważne zmiany w Rodzinie 500 +: zawieszenie kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.


Reklama

 

 

Uproszczona procedura:

 

Urząd nie będzie wydawał już decyzji administracyjnych jedynie informację. Dłuższy czas wypłaty świadczenia.

Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosku o świadczenia wychowawcze w 2020 r.

Dłuższy czas na złożenie wniosków. Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymują z wyrównaniem od dnia urodzin dziecka. Zmiana dot. dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Świadczenie dla drugiego rodzica. W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci rodzica.

 

Reklama

 

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach

 

Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej

Wsparcie 500 + dotyczy 6,8 mln dzieci.

 

 

Henryk Żuchowski

Radny Sejmiku Warm - MazurKomentarze do artykułu

Napisz

Powiązane wydarzenia

  • Niedziela, 2020-08-16 19:57:36

Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego

  • Poniedziałek, 2020-06-08 17:10:39

Nie było przymusu w głosowaniu radnych

  • Niedziela, 2020-05-10 20:13:38

Diety radnych poszły na maseczki

  • Czwartek, 2020-03-05 11:35:27

Radny nie poślizgnął się na lodowisku

Reklama


Komentarze