Wtorek, 23 Lipiec, Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Policjantka skazana za „pomoc”


Skandal w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie. Jedna z policjantek została skazana przez sąd w Szczytnie na rok więzienia w zawieszeniu. Mimo to wciąż pracuje. Wyrok jest nieprawomocny.Sprawa dotyczy wydarzenia z roku 2016, ale wyrok zapadł dopiero na początku sierpnia tego roku. Prokuratura w Mrągowie oskarżyła policjantkę o przekroczenie uprawnień służbowych i usiłowanie nakłaniania innych funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Z informacji, do których dotarli dziennikarze „Tygodnika Szczytno” wynika, że policjantka „wstawiła” się za swoim znajomym, który - zatrzymany przez patrol ruchu drogowego - miał być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariuszka próbowała wpłynąć na swoich kolegów z komendy, aby odstąpili od czynności.

 

- Sąd w Szczytnie na podstawie zebranych przez nas dowodów uznał winę funkcjonariuszki K. - mówi Bogusława Pidsudko-Kaliszuk, szefowa Prokuratury Rejonowej w Mrągowie. - Skazał ją na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na rok i zobowiązał skazaną, aby co sześć miesięcy informowała sąd o okresie próby. Dodam, że wyrok nie jest prawomocny, a z tego co wiem, ta pani złożyła apelację.

 

Ewa Szczepanek, oficer prasowy KPP wyjaśnia, że policjantka, po wszczęciu przeciwko niej postępowania karnego, była zawieszona przez 3 miesiące, bo tak nakazuje ustawa o Policji. O przedłużeniu zawieszenia decyduje komendant powiatowy. Wyrok, który jest nieprawomocny, też tej sytuacji nie zmienia – policjantka może więc nadal pracować. Jej ewentualne zwolnienie mogło też nastąpić w trybie dyscyplinarnym - to również zależy od decyzji przełożonego. W tym właśnie trybie, przed kilku laty, pracę straciło kilku policjantów drogówki posądzonych o branie łapówek. I, co ciekawe, zanim jakikolwiek sąd to potwierdził, w policji już ich nie było...

 

 

 

Zdaniem policji

 

Odpowiada podkom. Ewa Szczepanek,.

oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż zgodnie z zapisem art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji :


„Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego – na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.”

 

Powyższe zawieszenie ma charakter obligatoryjny. Oznacza to w konsekwencji, iż każdy policjant, któremu zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego zostanie z urzędu zawieszony w czynnościach służbowych na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 3 cyt. ustawy organ może skorzystać z dalszego zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych. Jest to zawieszenie fakultatywne i pozostaje w kompetencji przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

Zaznaczyć należy, iż kompetencje w zakresie zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych posiadają również Prokuratura Rejonowa/Okręgowa.

Jednocześnie informuję, iż policjanta zwalnia się ze służby w Policji w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane.

Nieprawomocny wyrok sądowy nie stanowi podstawy do zwolnienia policjanta ze służby w Policji.

 

 

 

 

Z poważaniem

podkom. Ewa Szczepanek

oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie

 

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia


Komentarze