Czwartek, 12 Grudzień, Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)


Dziś Święto Niepodległości. Trwają akademie, uroczystości państwowe i samorządowe, na budynkach pojawiły się biało-czerwone flagi. Ale Zygmunt Rząp, radny powiatowy z Olszyn ten dzień świętuje inaczej. - Z marszałkiem Józefem Piłsudskim – mówi.Radny na specjalnej przyczepce umieścił własnoręcznie wyrzeźbioną postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Przyczepkę podpiął do motocykla i tak jeźdź po Szczytnie.

 

- Flagę wywiesić może każdy, ale mam wrażenie, że wielu z nas nie bardzo rozumie, jak ważne wydarzenie świętujemy – mówi Zygmunt Rząp. - Chciałem odzyskanie niepodległości przez Polskę zaakcentować bardziej, stąd mój pomysł. Jeżdżę z rzeźbą marszałka po Szczytnie. Ludzie na ten widok reagują entuzjastycznie. Wyciągają telefony, aparaty. Fotografują, filmują, rozmawiają ze mną. I o takie niezainteresowane mi chodziło.
Komentarze do artykułu

Śmieszek

Aha, Tomaszu TK - zapomniałem dodać, że zapomniałeś dodać wątek zapomnianych przez Ciebie Prus książęcych i Królestwa Prus.

Tomasz TK

Życie :-D Zwykła ułomność w procesie stawiania hipotez i wyciągania wniosków przez prostego człowieka. Przepraszam że nie jestem Bogiem wszechmogącym. Ok ?

Śmieszek

Tomaszu TK, Ty z kolei przesadziłeś w drugą stronę!

Tomasz TK

Widzę, że pan Rząp przechodzi ze stanu larwalnego do stanu poczwarki. To dopiero będzie motyl. Jakie barwy nosić będzie i cóż zapylać chce ? Oto jest pytanie, być czy bytowanie :-D

Tomasz TK

Komentatorze Masakra. To pruskie władztwo było administratorem terenów o których piszesz. Władztwo owe, jeżeli można tak powiedzieć, polegało na podległości (postawie wasalnej), w stosunku do seniora jakim była Korona Polska reprezentowana przez Króla Polskiego. Wynikało to ze strachu przed zbrojnym wygnaniem pogańskich plemion z tych terenów. W zamian za lenno, pozwolono im funkcjonować. Ci lennicy, nie Jagiełło i nie bitwa pod Grunwaldem, doprowadzili do upadku zakonu krzyżackiego. Bunt mieszczan (Prusinów) w miastach. Potem nastąpił POTOP SZWEDZKI. Prusowie stali się wasalami seniora KORONY SZWEDZKIEJ. Ponownie pozwolono im funkcjonować w zamian za pieniądze, dostarczanie żywności dla armii szwedzkiej. Potem nastąpiły rozbiory Polski i na tym gruncie wyrósł związek Państw Niemieckich i Prusinów w którym stroną dominująca byli Prusowie. Następnie wybuchła 1 wojna światowa. Na podglebiu tej wojny zaczyna odradzać się Polska. Wybucha 2 wojna światowa. Rolę jaką odegrały w tej wojnie Niemcy oraz bojówki NSDAP z naszego terenu znamy. Cel- ponowne utworzenie wielkiej rzeszy. Po jej zakończeniu państwa zwycięskie ( Wielka Brytania, Francja, Rosja, USA) podpisały w 1946 dekret o wymazaniu Prus z mapy. Argumentowały to tym, iż nie ma już nośnika ( ludzi czystej krwi) Prusinów. Zgodnie ustalono też, iż Prusowie będąc sami słabi wewnętrznie i militarnie, przez okres cichego istnienia prowokowały wojny pomiędzy krajami sąsiadów. Także zaodrzańskich Niemców . W ten sposób rozwiązano sprawę niemiecką. Zatem to co napisałeś \"nigdy polskie\", jest określeniem niejasnym mówiąc delikatnie. Przepraszam za tak szybkie przeskoki historyczne :-D

Masakra

A czemu miałby się Mazurami zajmować wtedy? Toć tu pruskie (krzyżackie) władztwo było od czasów tzw. pogańskich, a nigdy polskie.

Śmieszek

A czy wszystkim wobec wiadomo, że Marszałka w 1918 r. g...o obchodziły Mazury? Przy całej mojej miłości do Marszałka - to wiadomo od lat - i nie jest to wraża propaganda PRL - tylko zwykła prawda. Wtedy miał inne interesy polityczne, leżące bardziej na wschód. Trochę rozsądku - proszę!

Napisz

Galeria zdjęć


Komentarze