Środa, 19 Czerwiec, Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Piecza zastępcza czyli dobrzy rodzice potrzebni od zaraz


Wszystkie dzieci są nasze – to nie slogan, a wskazanie obowiązku, jaki spoczywa na wszystkich dorosłych. Każde dziecko zasługuje na bezpieczny dom, opiekę, a przede wszystkim miłość. Tam, gdzie biologiczni rodzice, z różnych powodów, nie zapewniają swoim dzieciom tych elementarnych podstaw, wkracza państwo, głównie za pośrednictwem samorządów. Podobnie jak w innych, tak i naszym powiecie realizowany jest Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.Podsumowanie jego dotychczasowej realizacji już za nami. Na spotkanie przybyli przedstawiciele sądu, ośrodków pomocy społecznej oraz oświaty. Omówiono problemy, z którymi borykają się szczycieńskie rodziny i ich dzieci, pomoc, jaką można im zapewnić oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami. Niestety, nie każde dziecko może być wychowywane w rodzinie biologicznej. Szansą dla nich są rodziny zastępcze.

 

W ubiegłym roku staraniem PCPR w rodzinach zastępczych umieszczono 21 dzieci. Tylko troje z nich powróciło pod opiekę rodzica biologicznego, a dziewięcioro znalazło stałe środowisko wychowawcze w rodzinach adopcyjnych.

 

W roku 2018 na terenie powiatu szczycieńskiego funkcjonowały 94 rodziny zastępcze, w których przebywało 155 dzieci. Ponad połowa z tych rodzin (52) była spokrewniona z dzieckiem. Pieczę zastępczą sprawowały też niespokrewnione rodziny niezawodowe (29). Najmniej liczna grupę (10, w tym jeden rodzinny dom dziecka) stanowią rodziny zawodowe.

 

Praca rodzin zastępczych jest ogromnym wyzwaniem, wymagająca wielu wyrzeczeń i poświęceń aby pracować z dziećmi po trudnych przeżyciach w rodzinnych domach, pozostawiających ślad przez wiele kolejnych lat.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje wszechstronną pomoc rodzinom zastępczym, które są objęte wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego oraz prawnika. Wsparcie rodzin jest wielopłaszczyznowe, od usług doradczych poprzez indywidualną pracę z dzieckiem, diagnozowanie środowiska rodzinnego czy wsparcia grupowego.

 

- Staramy się integrować rodziny i dzieci w nich przebywające oraz doskonalić ich kompetencje wychowawcze poprzez organizowanie szkoleń, imprez okolicznościowych oraz zajęć edukacyjno-warsztatowych dla dzieci – mówiła dyrektor PCPR, dziękując jednocześnie przedstawicielom wielu instytucji za dotychczasową współpracę. - Centrum w dalszym ciągu prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Serdecznie zapraszamy do siedziby naszego Centrum osoby, którym nie jest obojętny los dzieci, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej.

 Komentarze do artykułu

Napisz


Komentarze