Piątek, 29 Maj, Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji -

Reklama


Reklama

PROGRAM WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW”


PROMOCJA. Zapraszam mieszkańców Szczytna do zapoznania się z programem wyborczym Komitetu Wyborczego „Stowarzyszenia Razem dla Mieszkańców” - Krzysztof Mańkowski, kandydat na burmistrza Szczytna.Tworząc nasz Program wyborczy zwróciliśmy się do mieszkańców Szczytna, bo to mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego w Szczytnie brak, co należy poprawić, a co udoskonalić. Wsłuchując się w Państwa głosy i potrzeby oraz dodając nasze pomysły stworzyliśmy Program dla Szczytna. Jesteśmy przekonani, że jego realizacja sprawi, że Szczytno będzie - tak jak przed laty - jednym z wiodących miast regionu Warmii i Mazur, a nie wiecznie niezadowolonym maruderem naszego województwa. Nie udajemy, że mamy monopol na wiedzę i że mamy lekarstwo na wszystkie bolączki życia społecznego i gospodarczego. Dlatego nadal wsłuchujemy się z uwagą w Wasze głosy i czynić to będziemy w trakcie spotkań wyborczych. Niewykluczone, że niektóre z Waszych sugestii spowodują pewne korekty naszego Programu. Nie obiecujemy przy tym rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Deklarujemy jednak nasze pełne zaangażowanie, fachowość i przejrzystość podejmowanych działań we wdrażaniu naszego Programu. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to stabilny i stały rozwój Szczytna, które będzie postrzegane w regionie i kraju jako miasto gospodarne, otwarte, przyjazne i bezpieczne. Oczywiście są to rzeczy, do zrealizowania nie w jedynym roku, a w całej pięcioletniej kadencji.

 

Kandydat na Burmistrza Szczytna

Krzysztof Mańkowski

 

 

 

„Nie patrzmy w przeszłość — tam już byliśmy i wszystko widzieliśmy. Idźmy naprzód. Tam będzie ciekawiej!”

 

Szansą dla odrodzenia pogrążonego w stagnacji miasta jest przyjęcie przez nowe władze samorządowe trzech priorytetów :

- rozwój gospodarczy miasta;

- wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców;

- zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i osobistego.

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy oparcie działalności władz samorządowych w najbliższej kadencji na następujących filarach:

 

 

FILAR I
GOSPODARKA MIEJSKA

 

ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA JEST POWIĄZANY NIEROZERWALNIE Z POLEPSZENIEM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

 

1. Opracujemy z Gminą i Powiatem wspólny program pozyskiwania inwestorów, tak aby stworzyć warunki dla przedsiębiorców, dających nowe miejsca pracy;

 

 

2. Powołamy Gospodarczą Radę Konsultacyjną działającą przy burmistrzu, w skład , której wejdą kupcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy;

 

 

3. W ciągu kadencji rozwiążemy problem szczycieńskiej Wieży Ciśnień i istniejącej budowli przy niej;

 

 

4. Poprawimy estetykę budynków komunalnych będących w zasobach miasta;

 

 

5. Wybudujemy kolejne mieszkania będące receptą na brak tanich lokali dla osób niezamożnych w oparciu o program kredytów udzielanych przez miasto;

 

 

6. Będziemy kontynuować remonty ulic i chodników według przyjętego harmonogramu;

 

 

7. Zmodernizujemy parkingi przy cmentarzu łącznie z oświetleniem i budową toalet;

 

 

8. Wypracujemy wspólnie z Gminą i Powiatem warunki dla budowy obwodnicy miasta;

 

 

9. Stworzymy pakiet ulg dla inwestorów;

 

 

10. Opracujemy plan rozwoju Szczytna biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców; planowanie- krok po kroku: Co? Gdzie? Kiedy? I skąd dofinansowanie?;

 

 

11. Zniesiemy opłatę targową dla handlujących na szczycieńskim rynku;

 

 

12. Wprowadzimy program zasiedleniowy dla młodych ludzi w cyklu; ( 1. Wykształcenie; 2. Powrót do Szczytna; 3.Praca; 4. Wsparcie finansowe na start);

 

 

13. Wdrożymy program dla młodych „Masz pomysł- miasto ci pomoże”;

 

 

14. Wdrożymy Miejski Program Wsparcia dla proekologicznych inwestycji jego mieszkańców (profilaktyka antysmogowa, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii);

 

 

15. Stworzymy możliwość wykupu rodzinnych ogródków działkowych przekształcając prawo użytkowania w prawo własności;

 

 

16. Stworzymy warunki do przejęcia terenów przylegających do budynków przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

 

 

 

FILAR II

OŚWIATA, KULTURA, SPORT

 

ZDAJĄC SOBIE DOSKONALE SPRAWĘ, ŻE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE INWESTYCJE TO INWESTYCJE W MŁODEGO CZŁOWIEKA, ZAMIERZAMY NADAĆ SZKOLE STOSOWNĄ RANGĘ. CHCEMY RÓWNIEŻ STWORZYĆ LEPSZE WARUNKI DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I KULTURALNEJ:

 

 

1) Przywrócimy sieć pięciu samodzielnych szkół podstawowych;

 

 

2) Przeprowadzimy kapitalne remonty szkół i przedszkoli;

 

 

3) Rozbudujemy infrastrukturę szkół w tym hale sportowe, wielofunkcyjne boiska, pracownie specjalistyczne (językowe, informatyczne, przedmiotowe);
 

 

4) Zmniejszymy ilość dzieci w oddziałach, co przełoży się na efektywniejszy proces nauczania;
 

5) Wdrożymy program darmowej nauki pływania w klasach I-III.

 

 

6) Zwiększymy ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich przy zastosowaniu wszelkich możliwości obniżenia kosztów ponoszonych przez rodziców;

 

 

7) Wybudujemy kompleks sportowo-rekreacyjny (stadion piłkarsko- lekkoatletyczny, z bazą hotelową, basen, lodowisko, korty tenisowe, skatepark). Zadbamy także o marketing sportowy, jako jedną z form promocji miasta;

 

 

8) Zwiększymy o 100% środki finansowe na działalność klubów sportowych i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych;

 

 

9) Zmienimy formułę i miejsce organizacji Dni i Nocy Szczytna.

 

 

 

 

 

 

FILAR III
TURYSTYKA

 

STAWIAMY SOBIE ZA CEL STWORZENIE W NASZYM MIEŚCIE ATRAKCYJNEJ OFERTY WYPOCZYNKU, TAK ABY TURYSTYKA STAŁA SIĘ WIODĄCĄ DZIEDZINĄ ROZWOJU NASZEGO MIASTA.

 

 

1) Wybudujemy amfiteatr przy jeziorze Domowym Dużym;

 

 

2) Rozbudujemy plażę miejską z nowoczesną infrastrukturą rekreacyjną i gastronomiczną, tak aby jeziora i okolice stały się centrum letniego wypoczynku;

 

 

3) Stworzymy „Rekreacyjne Błonie Szczycieńskie” w parku przy Szkole Podstawowej nr 3;

 

 

4) Wybudujemy kładki wędkarskie na Jeziorze Domowym Dużym oraz przeznaczymy środki na coroczne zarybianie jezior;

 

 

5) Reaktywujemy szkołę żeglarską przy bazie wodnej MOS oraz zbudujemy marinę dla żaglówek.

 

 

6) Doposażymy wypożyczalnię w nowoczesny sprzęt pływający;

 

 

7) Rozbudujemy sieć miejskich ścieżek rowerowych połączonych z siecią gminną;

 

 

8) Połączymy dwa szczycieńskie jeziora w szlak żeglowny (w trakcie modernizacji ul. Sienkiewicza), likwidując przy tym „słynną” szczycieńską zieloną rurę;

 

 

9) Przekształcimy Plac Juranda w miejsce spotkań mieszkańców i turystów, miejsce kafejek, pubów, kramów z pamiątkami, wolne od samochodów;

 

 

10) Zorganizujemy w naszym mieście imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym.

 

 

 

FILAR IV

ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

 

STRATEGIA PROMOCJI ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

1. Zlikwidujemy bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i na chodnikach;
 

 

2. Wprowadzimy darmową komunikację miejską dla uczniów, osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów;

 

 

3. Będziemy wspierać rozbudowę szpitala powiatowego;

 

 

4. Wprowadzimy miejskie „becikowe” w kwocie 1000zł bez względu na dochód rodziny;

 

 

5. Dofinansujemy badania profilaktyczne chorób cywilizacyjnych;

 

 

6. Stworzymy warunki do podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne w jednostkach budżetowych miasta;

 

 

7. Utworzymy Miejski Ośrodek Wsparcia Aktywności dla Seniorów;

 

 

8. Rozwiniemy komunikację miejską poprzez zakup autobusów ekologicznych.

 

 

 

FILAR V

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE MIESZKAŃCÓW

 

ZALEŻY NAM NA ZWIĘKSZENIU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW.

 

 

1. Podejmiemy zdecydowane działania przeciwko wszelkim przejawom agresji, wandalizmu i chuligaństwa widocznym na naszych ulicach i osiedlach (rozbudowa miejskiego monitoringu, akcja „cywilizowania” grafficiarzy pod hasłem Kolorowa Tolerancja);

 

 

2. Uczynimy bardziej efektywną pracę Straży Miejskiej, wdrażając plan naprawczy;

 

 

3. Wdrożymy projekt „Bezpieczne dziecko” kładąc zdecydowany nacisk na bezpieczeństwo uczniów w szkołach, poprzez wyposażenie ich w elektroniczny dozór rodzicielski;

 

 

4. Poprawimy zdecydowanie oświetlenie przejść dla pieszych;

 

 

5. Zmienimy lokalizację miejskiego schroniska dla zwierząt zapewniając godne warunki egzystencji;

 

 

6. Wprowadzimy w szkołach obowiązkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 

 

7. Wdrożymy miejski program przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i internetu;

 

 

8. Stworzymy miejską sieć bezpiecznych parkingów, w tym także miejsc do parkowania rowerów.

 

 

 

 

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Razem dla Mieszkańców"

 Komentarze do artykułu

Rafal

Pytanie do prawej ręki Pana Mańkwskiego tj pani Głodzik. Proszę wyjaśnić sprawę przyznania mieszkania w tbs po sprzedaży własnego.

Ewa

Filar 1, punkt 15 nie jest do spełnienia! Trzeba mieć trochę wiedzy o tym co się obiecuje.

Pola

Kandydat Mańkowski, rozdał już stołki Nie jest jeszcze burmistrzem, a Oni czynią go mistrzem. Tyle lat w MOS-ie, efekty ma w nosie. Sport rujnuje, ze swoimi w MOS-ie baluje, Współpracuje z Siudakiem, niezłym cwaniakiem. By zostać Włodarzem, snuje na innych czarne komentarze. Obrzuca ich błotem, by sam "Świętoszka" udawać potem. Niech mieszkańcy uważają, Pana Mańkowskiego niech NIE WYBIERAJĄ!!!!!!!!!

Lucek

Jak miasto będzie tak prosperować jak miejski sport "rządzącego" P.Mańkowskiego to błagam, nie głosujcie na tego PANA!!!!!!!Każdy, tylko nie ON!!!!A przepraszam, Pan Mańkowski ma doświadczenie w organizowaniu imprez, ale tylko dla wybranych, prywatę sobie urządza!!!Drodzy Mieszkańcy Szczytna, wystarczy spojrzeć na MOS, w którym dyrektoruje tyle lat, o jakiś osiągnięciach to już nawet nie wspomnę...i jeden wniosek się nasuwa, nie jest odpowiednim kandydatem na burmistrza.Nie chcemy, aby miasto wyglądało tak jak MOS!!!!!

Maria

A jak zamierzacie pomoc seniorom?Ciagle tylko mlodzi i mlodzi.Miasto sie starzeje i w tym momencie oni beda decydowac kto wygra w wyborach.Jestesmy zasmuceni,ze nic sie dla nas nie robi…moze w koncu i my sie zmobilizujemy,zeby pokazac Wam wszystkim,ze jestesmy….nie tylko na marginesie.Darmowymi przejazdami nas nie przekupicie

Rafal

Czy twarze tego ugrupowania to takie znakomitosci jak specjalistka od spraw mieszkaniowych Pani Głodzik jak i sam kandydat poniekąd mieszkanie od miasta kilka lat do tyły uzyskał no i Pan Robert co z obecną burmistrz w gremiach zasiadał a teraz w poniewierce o swego miejsca szuka.... Życzyć mogę powodzenia tej ekipie talentów.

Ewa Józwik/czarna

A co ze starymi budynkami komunalnymi?nasz budynek liczy 103 lata.Co rok składamy podanie o ocieplenie i elewacje ale z żadnym skutkiem.Praktycznie juz nie ma tynku tylko same cegly widac...nie wspomne o drzwiach wejściowych.W tym budynku mieszka min.moja 93letnia babcia i dziwię się że miasto nie dba o takich seniorów....

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia

Reklama


Komentarze

 • „Policjanci” staną na Lanca i Królowej Jadwigi
  Niech radni miasta wezmą pod uwagę cała ulice WładysławaIV bo ta ulica jest bardzo nie niebezpieczna

  Ja


  2020-05-28 20:31:08
 • Chamstwo czy brak wyobraźni?
  A ja jak patrzę na to zdjęcie to szlag mnie trafia. Bo nie chodzi o niepełnosprawność, tylko o to, jak kierowca jednego samochodu, albo pasażer drugiego pojazdu mogą się do niego dostać. Chyba, że to anorektycy. Ja sam spotkałem się z taką sytuacją przed laty na dziedzińcu ratusza. Lato. Przyjechała rodzina ze Śląska. Żona wyprawiła mnie na oblot miejscowych atrakcji. Chcąc, nie chcąc poszliśmy do muzeum. A tam przed samym wejściem zaparkowany samochód. Blokował kompletnie wejście. Miotały się tam na ganku jakieś kobitki z telefonami, ale nic nie wskórały. Ale w celu pozyskania przychodu wpuściły nas do przybytku wejściem nieoficjalnym, za co im dziękuję. Ale głupota ludzka nie zna granic. Albo arogancja.


  2020-05-28 20:07:37
 • Witacze Juranda, a w marzeniach... gród rycerza
  Wyjaśniam. W każdym powiatowym urzędzie budownictwa i architektury zasiadają niemal wyłącznie budowlańcy. Architekt jest tam rzadkością. Na ogół trafia tam taki delikwent, któremu nie udało się zaistnieć jako twórca, zatem, żeby jakoś przeżyć, został urzędnikiem. W sumie urzędasem, ponieważ za swoje niepowodzenia mści się jak może na zdolniejszych kolegach, poniewierając nimi w imię urzędowej litery prawa. Tak jest wszędzie. W całej Polsce, a zwłaszcza powiatowej. Warto dodać, że zawodowe uprawnienia nic nie znaczą, jeśli nie należy ów architekt do miejscowej izby, czyli korporacji, gdzie płaci dość solidne stawki za prawo wykonywania zawodu w danym regionie. A kto tu mówi o studentach? Ci, w poważnych sprawach, wyłącznie pracują dla sławy swoich profesorów i wara im od jakiegokolwiek autorstwa. Czyli wniosek. Nie ma tak, żeby coś było tanio. Każdy musi się nachapać, bo nie po to kończył studia. A najwięcej te matoły, którym nie bardzo powiodło się w życiu.

  Do WCpiker


  2020-05-28 19:50:21
 • Do porodu pędzili w policyjnej eskorcie
  Dzieki Bogu wszystko skończyło się dobrze. Nieodpowiedzialnym rodzicom wystawiłabym mandat, jeżeli rozpoczęła się akcja porodowa powinni udać się do najbliższej placówki dla bezpieczeństwa matki i dziecka. Zamiast chwiało się cała akcja powinni pokornie podziękować i nie robić sensacji.

  Andzia


  2020-05-28 14:30:19
 • Puchar Powiatu, jak Puchar Polski
  Super pomysł :)

  Greg


  2020-05-28 13:47:09
 • Na Maca pojedziemy na Pasymską?
  z makdonaldem w kierunku wielbarka, pelno tam tez wolnych dzialek

  dobry pomysl


  2020-05-28 12:22:23
 • Chamstwo czy brak wyobraźni?
  Szanowni, na zdjęciu nie widać żeby to było miejsce dla niepełnosprawnych więc skąd kierowca pojazdu obok mógł wiedzieć, że jest to auto osoby niepełnosprawnej, musiałby najpierw obejrzeć dokładnie sąsiadujące pojazdy w celu poszukiwania naklejek, kto tak robi, gdzie są takie zapisy w kodeksie ruchu drogowego ? Skoro kierowca zaparkował na miejscu, które nie jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych nie może oczekiwać, że ktoś kto parkuje obok pozostawi 2m odległości, założę, się, że także zostałby sfotografowany za zajęcie dwóch miejsc parkingowych i zwymyślany od \"ślepych\" przez Waszą redakcję. Proszę tak łatwo nie obrażać kierowcy z tego zdjęcia , uważam, że artykuł jest niestosowny, może niech autorzy lepiej wystosują prośbę do władz miasta o utworzenie większej ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych zamiast obrażać innych, w dodatku obrażając przy tym o ironio niedowidzących i nie, nie jestem właścicielem pojazdu ze zdjęcia. Więcej empatii dla wszystkich ludzi.

  Kierowca


  2020-05-28 12:21:25
 • Witacze Juranda, a w marzeniach... gród rycerza
  Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić (naprawdę nie rozumiem) dlaczego projekty tyle kosztują. W każdym urzędzie siedzą urzędnicy, którzy skończyli szkoły i mają papiery architektów. Czy nie można zrobić tego taniej? Drugi pomysł, to może znaleźć studentów architektury i może w ramach pracy dyplomowej mogliby stworzyć coś takiego.

  WCpiker


  2020-05-28 10:47:19
 • Chamstwo czy brak wyobraźni?
  A czy pisząc o takim parkowaniu upewniono się kto zaparkowawał drugi i tak blisko

  Mark


  2020-05-27 16:35:56
 • 29-letni kierowca, który potrącił bliźnięta trafi do aresztu
  Ja nie rzucę w niego kanieniem ale sprawię jedynie,że rodzina jego będzie opłakiwać buhahaha!

  kat


  2020-05-27 16:03:00