Reklama


Reklama

Osiągnięcia zamienili na złotówki – gratulujemy!


37 uczniów z gminy Pasym otrzymało stypendia burmistrza Pasymia za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze bądź sporcie. Rozdano je w czwartek, 4 lipca. Do uczniów trafiło łącznie 15 tys. zł.Wyróżnieni uczniowie:

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Tylkowie: Michał Bartkowiak, Alicja Czerpak, Oliwia Kozłowska, Amelia Kruczykl, Bartosz Żokowski, Emil Kruczyk, Zuzanna Jankowska, Kinga Kaczmarczyk, Wiktoria Abramska, Julia Jakobsze, Aleksandra Kruszyńska.

 

 

Szkoła Podstawowa w Gromie: Zuzanna Szyszkowska, Julia Turowska

 

 


Reklama

Szkoła Podstawowa w Pasymiu: Michał Gołaszewski, Maja Szczepańska, Hanna Krasula, Adam Piotr Twardzik, Oliwia Rychlik, Amelia Oleszkiewicz, Maciej Krysiak, Piotr Kowalski, Grzegorz Kowalski, Julia Agaczewska, Michał Borkowski, Ewa Gołaszewska, Michał Łukaszewski, Julia Szczepańska, Małgorzata Hajduk, Amelia Borkowska, Alicja Chełstowska, Emil Chełstowski, Dagmara Żuk, Ewa Krasula.

 

 

Gimnazjum w Pasymiu: Alicja Rojek, Jakub Rożnowski, Michał Grotkowski.

 

Uczeń uczący się w Szkole Podstawowej w Szczytnie będący mieszkańcem Gminy Pasym: Krzysztof Całka.

 

 

Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,6 w szkołach podstawowych oraz 5,4 w gimnazjum oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

Reklama

 

 

Stypendystą mógł zostać także uczeń, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,0 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania, a także został laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych.

 

 

 

Nagrody wręczyli uczniom Cezary Łachmański, burmistrz Pasymia oraz Andrzej Kozikowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Pasymiu i Wiesław Szubka, Sekretarz Miasta Pasym.Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia

Reklama


Komentarze