Reklama


Reklama

Najlepsi gminni sztubacy


Uczniowie gminy Pasym dopiero 10 sierpnia odebrali stypendia od burmistrza Cezarego Łachmańskiego. Wyróżniono 26 uczniów. W zależności od osiągnięć i spełnionych kryteriów za 10-miesięczny szkolny wysiłek uczniowie otrzymują nagrody pieniężne w wysokości od 500 do 1000 zł.Ze szkół podstawowych nagrody otrzymali: Julia Szczepańska, Hanna Krasula, Amelia Oleszkiewicz, Ewa Gołaszewska, Łucja Obidzińska, Adam Piotr Twardzik, Dagmara Żuk, Aleksandra Wanowicz, Zuzanna Jankowska, Kacper Burchacki, Wiktoria Abramska, Julia Jakobsze, Amelia Kruczyk, Bartosz Żokowski, Zuzanna Szyszkowska, Julia Turowska, Maciej Rużczyński.

Z gimnazjum nagrody odebrali: Olaf Remiszewski, Anna Sieruta, Martyna Kożurno, Kaja Zuzanna Kowalewska, Oktawian Kausz, Weronika Górska, Łukasz Fąk, Karolina Majewska.


Reklama

Stypendium Burmistrza Miasta Pasym przyznawane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczniom, którzy swoją postawą w roku szkolnym 2016/2017 zasłużyli na wyróżnienie.

Aby uzyskać stypendium należało osiągnąć średnią ocen 5,6 w szkołach podstawowych - 5,4 w gimnazjum oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. Stypendystami mogli zostać również uczniowie, którzy osiągnęli średnią nie niższą niż 3,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a do tego osiągnęli miano laureata lub finalisty wojewódzkich bądź ogólnopolskich konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebli wojewódzkich i centralnych.

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama


Komentarze