Czwartek, 26 Listopad, Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana -

Reklama


Reklama

Muzeum z nowym wyglądem i... wystawą


Nawet muzeum, choć z natury „stare”, musi być czasem odnowione. I tak się właśnie dzieje w szczycieńskiej placówce. Trwają tam prace remontowe, ale nie takie sobie zwykłe. Ich ostatecznym celem jest przygotowanie pomieszczeń do nowej, stałej ekspozycji pn. „Historia Szczytna i okolic. Od pradziejów do współczesności”. Finansowego wsparcia dla tego przedsięwzięcia udzieliły trzy samorządy: wojewódzki, powiatowy i miejski.Właściwie ma to być nie jedna wystawa a tryptyk, opisujący chronologicznie tytułową historię.

 

Ekspozycja pierwsza będzie obejmować pradzieje. Zostaną na niej zaprezentowane cenne muzealia, przede wszystkim obiekty pochodzące ze zbiorów dawnego Heimat Museum Kreis Ortelsburg. Składają się na nie relikty z epok: neolitu, brązu, żelaza, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza.

 


Część drugą wystawy opisującej historię grodu tworzyć będą obiekty z okresu późnego średniowiecza znajdujące się w zbiorach Muzeum Mazurskiego, niektóre naprawdę bardzo cenne, a także specjalnie wykonane repliki uzbrojenia, strojów z epoki oraz kopie rycin i dokumentów. Anturaż (otoczenie - scenerię)) ekspozycji stanowić będzie imitacja wnętrz gotyckiego, krzyżackiego zamku.


Reklama

 


Po średniowieczu, na trzeciej części ekspozycji, przedstawiona będzie już prawie współczesność, czyli okres nowożytny od Prus Książęcych do zakończenia II wojny światowej. Znajdą się tu ważne informacje związane najpierw z uzyskaniem mniejszych praw miejskich 23 marca 1616 r., a następnie pełnych praw miejskich na mocy edyktu z 12 czerwca 1723 roku wydanego przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I.

 

Kolejne eksponaty będą podkreślać rozwój gospodarczy, społeczny, a nawet i religijny miasta. W związku z nasileniem procesów germanizacyjnych w XIX wieku pokazana będzie działalność Mazurskiego Ruchu Ludowego, a w szczególności Mazurskiej Partii Ludowej. Ten zakres wystawy wypełnią zdjęcia i krótkie życiorysy działaczy mazurskich, dokumenty, prasa mazurska zwłaszcza związana ze Szczytnem. Po nich pokazane będzie miasto niszczone w kolejnych wojnach i po nich odbudowywane. W ostatniej części wystawy znajdą się informacje o nowej, powojennej sytuacji, kiedy Szczytno wróciło do swojej słowiańskiej nazwy i znalazło się w nowej geopolitycznej rzeczywistości - w granicach Państwa Polskiego.

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze