Piątek, 15 Listopad, Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Mediacja lepsza niż „krwawa” rozprawa w sądzie


PROMOCJA. Mediator to człowiek od spraw beznadziejnych. Takimi sprawami zajmuje się właśnie Karolina Pietrzak z Centrum Mediacji LifePlaner. I to już od dwóch lat. Pomoże na przykład w rozwodzie. Strony nie będą musiały uczestniczyć w „krwawej” rozprawie sądowej. To właśnie dzięki jej pomocy jest szansa, że skłóceni ludzie będą w przyszłości mogli spojrzeć sobie w oczy. Warto skorzystać z jej usług.Karolina Pietrzak

LifePlaner

Szczytno, ul. Polska 26 (II piętro)

tel. 516-198-725

 

 

 

Karolina Pietrzak jest wpisana na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Nieustanie się dokształca, a z jej wiedzy może skorzystać każdy. Wystarczy umówić się na wizytę. Najlepiej telefonicznie - 516-198-725 (telefon czynny jest 24 godziny na dobę). Zakres jej usług jest ogromny - od spraw rozwodowych przez gospodarcze i już niedługo karne. Jak sama mówi - lepiej rozmawiać, bo jest to tańsze, zdrowsze i daje szanse na to, że w przyszłości skłócone strony dalej będą mogły patrzeć sobie w oczy. Rozwody, sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, czy sprawy gospodarcze, gdy trafią przed sąd, potrafią zrujnować i finansowo i psychicznie. - Mediator daje szanse na normalność – przekonuje Karolina Pietrzak.

 

 

Jak przekonać skonfliktowanych, by skorzystali z pomocy mediatora?

 

Mediacja jest szybsza i tańsza. Pozwala też uniknąć emocji, które często towarzyszą rozprawom. Pozwala na bezpośrednią rozmowę, której w sądzie zwykle nie ma możliwości przeprowadzić. Podczas mediacji strony mogą się pogodzić i porozumieć. Nie chodzi w niej o to, by przekonały siebie nawzajem, kto ma rację. Każda ze stron musi nieco ustąpić. Mediacja pozwala zażegnać konflikty, które swoje podłoże miały przed laty, często w innych sprawach. A wszystko po to, by w przyszłości, mijając drugą osobę na ulicy, móc spojrzeć jej w oczy.

 

 

Jak zgłosić sprawę do mediacji?

 

Możemy się sami zgłosić do mediatora przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa) lub po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu. Często strony same się zgłaszają przed pierwszą rozprawą celem uniknięcia publicznego upokorzenia, „prania brudów”. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Lista stałych mediatorów jest na stronie internetowej każdego Sądu Okręgowego.

 

 

Karolina Pietrzak

LifePlaner

Szczytno, ul. Polska 26 (II piętro)

tel. 516-198-725

 

 

 

Mediator słucha, ale czy tylko?

 

Mediator słucha, to prawda, ale nie jest bezczynny. Ma zaprosić strony, między którymi jest spór, do rozmowy, pomóc wypracować możliwości porozumienia i ugody. Ludzie niekoniecznie wiedzą, jak mediacja się odbywa. Większości wydaje się, że mediacja przebiega jak postępowanie sądowe, w którym mediator wszystko nadzoruje, coś stronom nakazuje, przedstawia im rozwiązania. A tak nie jest. W mediacji to skonfliktowane strony same wypracowują między sobą kompromis.

 

 

 

Polacy coraz częściej korzystają z możliwości mediacji...

 

 

Tak i wpływ na to mają różne czynniki. Na przykład w 2017 roku program 500 plus objął także osoby samotnie wychowujące dzieci. Jednak musiały mieć one ustalone alimenty. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na mediacje. Bywa, że małżonkowie nie chcą już być ze sobą, ale nie chcą też stawać przed sądem, czy orzekać o czyjejś winie. Wówczas mediator jest najlepszym rozwiązaniem, bo może załatwić wszystkie formalności, a strony w ogóle nie wchodzą do sądu. Jest to przyjemniejsze, tańsze i mniej stresujące.

 

 

W Polsce coraz więcej jest też rozwodów. Jak to się przekłada na ilość pracy dla mediatorów?

 

Sąd kieruje rozwodzące się pary do nas, gdy widzi szansę na uregulowanie w drodze porozumienia spraw okołorozwodowych, dotyczących alimentów, sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, jego miejscem pobytu, ale też takich, czy rozwód będzie z orzekaniem czy bez orzekania o winie. Chodzi o wypracowanie porozumienia, które przekazywane jest potem do sądu. W sprawach rozwodowych ważne, że strony mogą ze sobą porozmawiać, a nie kłócić się, wysyłając SMS-y czy przez telefon. Jeżeli jednak są tak zwaśnione, że do bezpośredniego kontaktu nie dochodzi, to my, mediatorzy, pośredniczymy w kontakcie.

 

Karolina Pietrzak

LifePlaner

Szczytno, ul. Polska 26 (II piętro)

tel. 516-198-725

 

 

Czy korzystanie z pomocy mediatora oznacza, że ludzie nie potrafią ze sobą sami się porozumieć, czy wolą z jego pomocy skorzystać, by drugiej osoby nie krzywdzić?

 

I to, i to jest prawdą. W dobie internetu, telefonów, zamieszkiwania par w różnych krajach, do małżonków dochodzą informacje o „drugiej połówce”, często od postronnych osób, które prowadzą do konfliktów. Niestety, małżonkowie często nie potrafią już ze sobą rozmawiać, bo relacja, przez tę odległość między nimi, nie jest pielęgnowana. Niektórzy mają więc świadomość, zwłaszcza przy sprawach rodzinnych, że bez pomocy osoby trzeciej nie dadzą rady sami się porozumieć. Czasami potrzebne jest im też inne miejsce, by na neutralnym gruncie usiąść i zwyczajnie zacząć rozmawiać. Wydaje mi się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na rozmowę, natomiast ona nie jest praktykowana. Nie ma czasu na pielęgnowanie relacji.


 

 

Ile kosztuje mediacja?

 

 

Koszty mediacji są zawsze dużo niższe niż wydatki stron, jakie wiążą się z prowadzeniem procesu sądowego, często bardzo długotrwałego. Niemniej wynagrodzenie i wydatki mediatora związane z prowadzeniem mediacji obciążają strony. W sprawach cywilnych te koszty są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Obecnie w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 procent od wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 tys. zł. Z kolei w sprawach o prawa niemajątkowe np. o ustalenie kontaktów z dziećmi, lub w tych sprawach majątkowych, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 150 zł, a za każde następne 100 zł, łącznie jednak nie może ono przekroczyć 450 zł.

 

Karolina Pietrzak

LifePlaner

Szczytno, ul. Polska 26 (II piętro)

tel. 516-198-725

 

Dobrze też wiedzieć, że koszty mediacji prowadzonej na zlecenie sądu zaliczane są obecnie do kosztów sądowych. Dzięki temu osoby niezamożne mogą poprosić sąd o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia tych wydatków. Przy czym w sprawach karnych koszty postępowania mediacyjnego w całości ponosi Skarb Państwa. Jeszcze inaczej kształtuje się wysokość kosztów w przypadku mediacji pozasądowych, gdzie wynagrodzenie mediatora jest uzgadniane między uczestnikami a mediatorem i zazwyczaj jest regulowane w zawieranej umowie.

 

 

Co daje mediacja?

 

Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia, pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji. Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku i dyskrecji, jak również sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

 

 

Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?

 

W zasadzie z każdym problemem, którego dwie lub więcej stron nie są w stanie same rozwiązać. Ministerstwo Sprawiedliwości dzieli mediacje na 4 rodzaje: cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne. Mediatorzy natomiast idąc za swoją praktyką i doświadczeniem wyszczególnili w nich podrodzaje mediacji tj.:

 • rodzinne – między rodziną zastępczą i adopcyjną, między partnerami w stałym związku, rozstającymi się małżonkami, dotyczą też ustalenia kontaktów z dziećmi itp.

 • majątkowe – np. o spadek, podział majątku dorobkowego, dział spadku

 • alimentacyjne – o alimenty, 500+

 • o mobbing – jeśli pracodawca długotrwale nęka psychicznie i fizycznie pracownika

 • z zakresu prawa pracy – jeśli nie możecie dojść do porozumienia co do świadectwa pracy itp.

 • cywilne – wszystko co przyniesie życie np.: sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, oraz sprawy rodzinne

 • społeczne – między wykonawcą a zleceniodawcą, urzędnikami a przedstawicielami lokalnych społeczności, instytucjami samorządu gospodarczego, członkami stowarzyszeń, spółdzielniami

 • gospodarcze – między podmiotami o zapłatę, w sprawach budowlanych, między przedsiębiorcami, itp.

 • sąsiedzkie: zalania lub uszkodzenia mienia, nie przestrzegania zasad zachowania czystości, nie przestrzegania zasad zachowania spokoju i ciszy, konfliktu spowodowanego zachowaniem udomowionych zwierząt, nie przestrzeganiem zasad kultury osobistej,

 • karne: dotyczą przestępstwa i jego skutków, oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego odszkodowania, naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

 • rówieśnicze: związane z przezywaniem, nadawaniem obraźliwych przydomków, etykietowaniem kolegów i koleżanek, niesprawiedliwym traktowaniem młodszych uczniów itp.

 

 

Kto wybiera mediatora?

 

Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd.

 

 

 

Czym jest poufność w mediacji?

 

Wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał, osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

 

 

Karolina Pietrzak

LifePlaner

Szczytno, ul. Polska 26 (II piętro)

tel. 516-198-725

 Komentarze do artykułu

Napisz


Komentarze

 • Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)
  Tomaszu TK, Ty z kolei przesadziłeś w drugą stronę!
  Autor: Śmieszek
  2019-11-15 11:53:47
 • Wydali słownik gwary mazurskiej
  Ja też bym chętnie się zapoznał z tym słownikiem, ale nie będąc zaproszony na jego prezentację w muzeum - nie wiem, w jakim trybie mam zgłosić swoje zainteresowanie, bo w spotkaniach promocyjnych uczestniczyć nie mogę.
  Autor: Śmieszek
  2019-11-15 11:50:29
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Włodarze powinni wziąć pod uwagę, że większość ludzi na niskich stanowiskach nie ma możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji, co za tym idzie żadnej pracy nie znajdzie po zwolnieniu lub obcince... ci ludzie ledwo dają radę ciągnąć od 1 do 1. Po co są tworzone bezużyteczne stanowiska w gminie, roczne wynagrodzenia wartości fortuny... Opamiętajcie się, no biedni dalej biednieją, bogaci dalej się bogacą
  Autor: Zaniepokojona
  2019-11-15 10:55:12
 • Wydali słownik gwary mazurskiej
  Pani lub też Panie \"lik\". Oczywiście, że takie konsultacje były przeprowadzone i w tym celu proponuję zapoznać się z lekturą \"Słownika mowy mazurskiej\", gdzie w przedmowie piszę, iż obecnie jest rozróżnialnych 5 dialektów. Jest to dość duży obszar, co sprawia, że trudno byłoby dotrzeć do tych wszystkich, którzy znają i pamiętają etnolekt mazurski.
  Autor: Robert Arbatowski
  2019-11-15 07:14:14
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Właśnie oglądałam magazyn śledczy Anity Gargas o lokalnym PSL-u. Polecam oglądać. Co do tematu, to ta władza, dokładnie ta władza oszczędza na wszystkim tylko nie na sobie. Gminą, Miastem i Powiatem rządzi psl, więc raczej nie może nas to dziwić. Cytowane zmiany wymiary zatrudnienia dotyczą najmniej zarabiających, najczęściej najniższą krajową. A dlaczego zmniejszać etaty? aby po podwyższeniu najniższego wynagrodzenia defakto wynagrodzenia tym osobom nie wzrosły. A ile zarabia władza? Przykład gminy wiejskiej za 2018r.: 7 osób zarabia 28,5%!!! całego budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy (w sumie 46,5 etatu zgodnie z regulaminem urzędu z 2016r., nowszego nie znalazłam). Te 7 osób to, (wynagrodzenia wg danych z oświadczeń majątkowych): wójt-144.353,28 zł, wice wójt-104.633,61 zł, sekretarz-91.441,48 zł, skarbnik-84.594,07 zł, kierownicy referatów (3 osoby)-91.441,48 zł, 76.163,27 zł, 70.728,61 zł (nie wszystkie oświadczenia za 2018r. są na stronie, więc tych których nie ma, policzyłam średnie z 2017 i 2016), co daje 663.355,80 zł + pochodne wynagrodzenia 121.047,26 co daje 784.403,06 zł. W uchwale za realizację budżetu gminy za 2018 wynagrodzenia z pochodnymi urzędu gminy wyniosły 2.752.330,29 zł (str. 10 uchwały). Powyższe dane są ogólnie dostępne - oświadczenia majątkowe umieszczone na stronie, uchwała z realizacji budżetu za 2018r. ogłoszona w kwietniu 2019r. w dzienniku wojewódzkim województwa warmińsko-mazurskiego. I teraz dwie wisienki na torcie : zakup traktorka ogrodniczego za 9.499,06 zł dla szkoły, w której pracuje pan o którym pisze \"była zwolenniczka wójta\" (str. 50 uchwały). Druga to wymiana komentarzy na stronach Kurka Mazurskiego z panem podpisującym się \"Krassowski\" w temacie kosztów przygotowania dokumentacji \"Innopolice\", gdzie cytuję: \"Burmistrz wraz z radnymi koalicji zrezygnowali z największego zewnętrznego dofinansowania w historii miasta wydając na to 2 mln zł. Po co bić tą pianę?\" Rozumiecie? Wydali 2 mln zł na nie zrealizowany projekt, a teraz będą etaty najmniej zarabiającym obcinać bo brak kasy w budżecie!!! Radni poprzedniej kadencji za ten myk za 2 mln złotych nie powinni nawet złotówki diety wziąć, ale jak napisałam wyżej, oni będą oszczędzać na najbiedniejszych, nigdy na sobie. ps. jeśli w danych jest błąd zainteresowanych proszę o sprostowanie.
  Autor: jb
  2019-11-14 23:48:26
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Panie wójcie a może obniży Pan swoje wynagrodzenie o 30% i ratuje swoich pracowników. Proszę dać dobry przykład innym
  Autor: Ronin
  2019-11-14 22:05:54
 • Będą kroić etaty. Kto ucierpi najbardziej?
  Wojciechowski mógłby przestać \"d ożywotnim\" wójtem i wrócić do straży rybackiej, tam się sprawdzał, a w gminie zaoszczędzone by sporo pieniiedzy i organizacja polepszyła by się natychmiast, do tej pory jest hamulcowym z dużą wypłatą.
  Autor: Natura
  2019-11-14 17:35:59
 • Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)
  Jw
  Autor: Jedno jest pewne, historia pokazala kim byl Pisudzki jego cele, uklady i nalecialosci wiec motocyklista z olszyn powinien odrobić lekcje historii nim ponownie.....
  2019-11-14 16:01:36
 • Piłsudski „zatrzymał się” przed ratuszem (zdjęcia)
  Widzę, że pan Rząp przechodzi ze stanu larwalnego do stanu poczwarki. To dopiero będzie motyl. Jakie barwy nosić będzie i cóż zapylać chce ? Oto jest pytanie, być czy bytowanie :-D
  Autor: Tomasz TK
  2019-11-14 14:08:42
 • Wydali słownik gwary mazurskiej
  Ciekawe czy treść słownika była uzgadniana/konsultowana z jeszcze żyjącymi Mazurami władającymi tym językiem od urodzenia? Mamy takich w Szczytnie i okolicach.
  Autor: lik
  2019-11-14 12:57:30