Niedziela, 16 Czerwiec, Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Kreatywność regionów na rzecz odpowiedzialnego rozwoju


Inicjatywa powstała niezależnie od wielkiej polityki. Narodziła się na samym dole i wynikła z potrzeb...Inicjatywa powstała niezależnie od wielkiej polityki. Narodziła się na samym dole i wynikła z potrzeby sytuacji, a ta z roku na rok się pogarsza. Coraz trudniej sprzedać wyprodukowany towar, utrzymać własny mały biznes i przetrwać na rynku zdominowanym przez towary wielkich zagranicznych koncernów. Jednym z elementów ochrony, budowania i rozwoju własnego potencjału gospodarczego jest tworzenie jego marki i docieranie z nią do klientów zarówno na rodzimym, jak i krajowym rynku. O Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości w Pasymiu na tle sytuacji gospodarczej regionu rozmawiam Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim.

 

Badania GUS wskazują na poprawę większości wskaźników w lipcu 2016 r., w naszym województwie. Odnotowano wzrost liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych, zwiększenie zatrudnienia, a co za tym idzie - spadło bezrobocie. Wzrosły też nieznacznie płace. Jak Pan ocenia, czy w tej sytuacji celowym jest organizowanie Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości w Pasymiu?

 

To bardzo optymistyczna informacja, ale jak w każdym planowaniu wszystkie, także pozytywne trendy, muszą znaleźć potwierdzenie w prognozie długoterminowej. Obecnie odnotowujemy tę dobrą tendencję. Myślę, że najbliższe miesiące potwierdzą utrwalanie się tego procesu. Dobra sytuacja na rynku pracy idzie w parze z optymistycznymi prognozami wzrostu gospodarczego. Mnie cieszy ocena Banku Światowego, według którego uruchomienie programu Rodzina 500+ daje już pierwsze pozytywne wyniki, jakim jest spadek wskaźnika skrajnego ubóstwa w Polsce o 3 p.p. Jak to się ma do Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości w Pasymiu? Myślę, że w naszym województwie tej przedsiębiorczości naprawdę nie mamy za wiele. Nasze województwo cały czas nadgania dziesiątki lat zaniedbań i niedoinwestowania. Potrzebujemy redefinicji sektorów gwarantujących rozwój gospodarczy Warmii i Mazur. Każde działanie temu służące ma sens.

 

Jak wpisuje się w działania rządu w naszym województwie ta lokalna inicjatywa pięciu samorządów z powiatu szczycieńskiego, które postanowiły zarówno w przestrzeni gospodarczej naszego regionu, jak i całego kraju zaprezentować potencjał swoich firm, towarów, usług i rozpocząć aktywną ich promocję?

 

Rząd przywiązuje ogromną wagę do samorządowych inicjatyw w regionach, nawet, jeśli powstaje na szczeblu pięciu gmin jednego powiatu. Chciałbym przypomnieć, że zarówno goszczący niedawno w naszym województwie wicepremier Mateusz Morawiecki, jak i jego bliski współpracownik, minister rozwoju, Jerzy Kwieciński, który odwiedził nas w kwietniu br. kładli ogromny nacisk na konieczność wzmocnienia innowacyjności i kreatywności w regionach, w powiatach, w gminach. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest odpowiedzią na główne problemy społeczno-gospodarcze kraju we wszystkich jego przestrzeniach administracyjnych. Jednym z założeń jest włączanie małych miast, obszarów wiejskich i rodzinnych gospodarstw rolnych w procesy rozwojowe. Zróżnicowana, dochodowa gospodarka, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniom – to cele, jakie zamierza realizować. Pomoże w tym rozwój rynków lokalnych, poprawa przedsiębiorczości i mobilności zawodowej – a to przecież główne założenia Państwa inicjatywy.

 

Czy w tego typu działaniach, ukierunkowanych na wyrównanie dysproporcji pomiędzy potencjałem wytwórczym, co jest naszą mocną stroną, a udziałem w sprzedaży bezpośredniej na rynki pozaregionalne, co wychodzi nam słabiej, samorządowcy organizujący targi mogą liczyć na Pana wsparcie?

 

Oczywiście na miarę możliwości i zadań realizowanych przez każdego wojewodę. Służą temu moje spotkania z przedsiębiorcami różnych branż. Staram się pośredniczyć w kontaktach np. między Ministerstwem Rozwoju, a środowiskami biznesowymi naszego regionu. Dość widoczne jest to w relacjach z branżą meblarską, jedną z bardziej strategicznych w gospodarce Warmii i Mazur. Odwiedzam firmy meblarskie, uczestniczę w targach, polecam przedstawicielom ambasad i konsulatów odwiedzających Olsztyn. A więc pośredniczę w przekazie informacji. Służą temu również konferencje i spotkania z szefami różnych resortów. Każdy sposób na promocję jest dobry.

 

Formuła pierwszych targów w Pasymiu - miszmasz - ma na celu poza aspektem promocyjno- handlowym wydobycie i wzajemne poznanie potencjału gospodarczego gmin organizatorów, jak i regionu. Czy Pana zdaniem należałoby ją taką pozostawić na przyszłość, czy może powinna być zmieniona na targi branżowe jak np. ,,drewno i turystyka”?

 

Proszę Państwa, nie mogę tu wziąć odpowiedzialności za decyzje, które powinny zapaść jako wypadkowa podjętych działań. Jestem przekonany, że organizatorzy wypracują najlepszą i najwłaściwszą formę. Owszem „drewno i turystyka” wpisuje się jak najbardziej w gospodarcze kierunki regionu, ale trzeba też brać pod uwagę kalendarz imprez. W tym tygodniu, to już trzecia impreza o zbliżonym profilu – duże targi meblarskie odbyły się w ostródzkiej Arenie i równolegle w Iławie. Taka kumulacja podobnych tematycznie wydarzeń może być problemem dla klientów.

 


Organizatorzy Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości w Pasymiu myślą o wpisaniu tego wydarzenia na stałe w kalendarz wydarzeń gospodarczych naszego regionu, a może i kraju. Czy Pana zdaniem ta decyzja wydaje się być uzasadniona?

 

Trzeba próbować i nie zrażać się trudnościami. Sukces rodzi się z systematyczności i determinacji. Sam pomysł jest dobry. Teraz wszystko w rękach organizatorów. Wrześniowe spotkanie będzie okazją do zaprezentowania usług i wyrobów, nawiązania współpracy biznesowej z innymi przedsiębiorcami. Ważnym elementem targów będzie także wymiana doświadczenia z innymi firmami działającymi w tej samej lub pokrewnej branży, a także poznania szerokiej oferty wystawców. Niewątpliwie inicjatywa podjęta przez 5 gmin to dobry kierunek. Nie zostaniesz dostrzeżony, jeśli się nie pokażesz – ta zasada chyba najlepiej ilustruje zamysł organizatorów. Czasem, mając nawet najlepszy produkt, czy usługę trudno jest się samodzielnie przebić, znacznie łatwiej, kiedy mamy szansę na wspólne działania i zaprezentowanie oferty w szerszej perspektywie. Mamy wiele przykładów w całej Polsce, kiedy lokalne przedsięwzięcia w niedługim czasie stawały się potężnymi, znaczącymi eventami i wierzę, że tak będzie również w tym przypadku.

 

Od zarania dziejów wiadomo, że handel ożywia. Jak z perspektywy Pana, jako Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wygląda dziś ta sytuacja w naszym regionie? Czy słusznym jest zapraszanie do źródła powstawania towarów i usług ich odbiorców?

 

Oczywiście, że tak. Współczesny klient chce wiedzieć jak powstał dany produkt albo jak zrealizowana będzie konkretna usługa. Taka polityka otwartych drzwi sprawia, że zyskuje zarówno producent, jak i odbiorca. Wytwórcy towarów i usług mogą w ten sposób nie tylko pochwalić się oferowanymi produktami, ale także zdobyć zaufanie klientów, a ci z kolei mają pewność, że firma wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. To także bardzo dobry sposób na poznanie opinii odbiorców. W obecnych czasach konfrontacja z opinią konsumentów powinna być traktowana jak pewien punkt odniesienia i szansa na bezpośrednie dotarcie do nich.

 

Czym dla naszego regionu są takie wydarzenia jak targi i czy lokalna nisza, jaka została zagospodarowana przez: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Świętajno ma szansę przyczynić się do wzrostu potencjału gospodarczego naszego regionu?

 

Wszystko zależy od tego, jak konsekwentne będą gminy organizujące targi. Z pewnością nie może to być incydentalne wydarzenie, a raczej początek pewnego cyklu spotkań o charakterze biznesowym. Myślę, że lokalne władze mają swój pomysł na kontynuację tego projektu. Podstawowym problemem gmin powiatu szczycieńskiego, jak i całego województwa, jest słaby rozwój gospodarczy, wyludnianie się wspólnot, a także brak środków w budżetach gmin na realizację zadań własnych. Organizacja targów i ich formuła stwarza forum do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów, poprzez wsparcie przedsiębiorców w aktywnej ich promocji, co w mojej ocenie może przyczynić się do wyjścia z zapaści gospodarczej.

 

 

Panie Wojewodo, objął Pan Honorowy Patronat nad Targami, które odbędą się 9 i 10 września w Pasymiu. Proszę za pośrednictwem „Tygodnika Szczytno” zaprosić przedsiębiorców, mieszkańców i gości naszego regionu do odwiedzenia w tych dniach targów.

 

Szanowni mieszkańcy! Przedsiębiorcy Warmii i Mazur! Drodzy Goście! Chciałbym zaprosić serdecznie do odwiedzenia Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości, które będą ważnym impulsem w kierunku aktywizacji środowiska oraz zachęcenia inwestorów do inwestowania w gminach naszego regionu. Wszystkim gościom i wystawcom życzę, aby targi umożliwiły zawarcie wielu nowych kontaktów biznesowych, które będą procentowały w przyszłości. Jestem pewien, że ta okazja zostanie przez Was, Drodzy Państwo, pożytecznie wykorzystana. Wierzę, że wszystkie nawiązane relacje będą miały wpływ na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie.

Rozmawiał

Krzysztof KolczyńskiKomentarze do artykułu

Napisz


Komentarze