Reklama


Reklama

Korzystne inwestowanie w sołectwach


Fundusz sołecki stał się szkołą, w której lokalne społeczności zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu gminy, jej zadaniach czy o zasadach gospodarowania środkami publicznymi. Jak widać po działaniach, mieszkańcy gminy Świętajno odrobili lekcje i teraz czerpią środki z funduszu, który jest im zagwarantowany w budżecie gminy i pozwala im upiększać miejscowości, w których mieszkają.Zaledwie w ciągu miesiąca ze środków funduszu sołeckiego w 5 miejscowościach gminy Świętajno zrealizowano inwestycje, których projekty były wcześniej zgłoszone przez samych mieszkańców.

 

- Najważniejszą wartością funduszu sołeckiego jest to, że wpływa on na aktywizację mieszkańców, zachęca do wspólnych działań, a przede wszystkim służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jego dodatkową zaletą jest to, że w dużej części naucza odpowiedzialności za lokalną społeczność - o funduszu sołeckim mówi wójt gminy Świętajno Alicja Kołakowska.

 


Reklama

Najkrócej ujmując” fundusz sołecki to wydzielone z gminnego budżetu środki, które „przyznawane” są każdemu sołectwu w wysokości zależnej od liczby mieszkańców danego sołectwa. W drugiej połowie każdego roku (zwykle wrzesień – październik), podczas zebrań wiejskich mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczą pieniądze w roku następnym, a samorząd gminny te zalecenia – wskazania realizuje. Natężenie działań związanych z wykorzystaniem funduszu sołeckiego następuje najczęściej późną wiosną i latem. I tak w gminie Świętajno tylko w lipcu zrealizowano :funduszowe” oczekiwania mieszkańców w pięciu sołectwach.

 

Najwięcej środków otrzymało Spychowo, bo aż 27 608 złotych, dzięki którym zostały wykonane w amfiteatrze specjalne sceniczne rolety. Z kolei w Piasutnie funduszowe 17.091 zł przeznaczono na zakup i montaż nowych urządzeń placu zabaw. W Jerominach mieszkańcy postawili na sport i dzięki temu we wsi na terenie siłowni plenerowej zainstalowano orbitrek oraz piłkochwyt za łączną kwotę 10 101 zł. W Kolonii i Jerutach place wiejskie zostały doposażone ze środków funduszu sołeckiego w lampy solarne, które kosztowały łącznie 14 825 zł. Ponadto w Jerutach w świetlicy wiejskiej są wykonywane prace, dzięki którym zostanie wymieniona na nową instalacja elektryczna oraz wstawione nowe okna.

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Powiązane wydarzenia

Reklama


Komentarze