Wtorek, 18 Czerwiec, Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

Jest raport o stanie miasta, teraz pora na debatę


Sporo, bo aż 74 strony zawiera pierwszy w samorządowej historii dokument o nazwie: raport o stanie miasta. Jego sporządzenie i analiza to wymóg nowych przepisów, wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym. Raport za rok ubiegły będzie przedstawiony i dyskutowany podczas sesji Rady Miejskiej w środę, 29 maja. W debacie mogą i powinni wziąć udział mieszkańcy miasta, tyle że najpierw muszą spełnić określone warunki.Podstawą czynnego udziału w debacie jest pisemne zgłoszenie takiego zamiaru. Każdy mieszkaniec może zabrać głos podczas tej szczególnej sesji i odnieść się do raportu (bądź innych spraw związanych ze stanem miasta).

 

 

Aby jednak zostać dopuszczonym do debaty i móc na sesji wyrazić swoją opinię, trzeba uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców miasta. Na internetowej stronie Urzędu Miejskiego można pobrać odpowiedni wniosek o dopuszczenie do głosu. Później trzeba już tylko uzyskać wymagane minimum podpisów od sąsiadów i znajomych, i złożyć ten wniosek w UM na dzień przed sesją czyli do 28 maja. Taki udział w debacie może uzyskać maksymalnie 15 osób.

 

 

Niestety, ustawa daje mieszkańcom prawo do udziału w debacie nad stanem miasta, nakłada obowiązek jej przeprowadzenia i... nic więcej. O tym, czy raport zostanie pozytywnie zaopiniowany, decydują wyłącznie radni. Jak zgodzą się z tezami raportu – udzielają burmistrzowi votum zaufania. Później jeszcze rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielają absolutorium. Jeśli raport nie uzyska akceptacji radnych dwa lata pod rząd – będzie to oznaczało inicjatywę dotyczącą referendum o odwołanie burmistrza.


 

 

 

Prezentacja raportu i debata nad nim odbędzie się na sesji, 29 maja. Jesteśmy ciekawi czy wystarczy na to jeden dzień obrad, skoro ustawa pozwala radnym na dyskutowanie bez ograniczeń czasowych, a wiadomą jest rzeczą, że niektórzy z naszych miejskich rajców lubią mówić dużo i długo.

Z raportem o stanie miasta można się zapoznać na stronie: http://miastoszczytno.pl/11239,Raport-o-stanie-miasta.htmlKomentarze do artykułu

Napisz


Komentarze