Poniedziałek, 1 Czerwiec, Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada -

Reklama


Reklama

Co czeka szkołę w Kolonii?


Czy szkoła w Kolonii zostanie zlikwidowana czy też przekształcona w niepubliczną? - pytają zaniepokojeni rodzice uczniów. W czwartkowe popołudnie spotkali się w tej sprawie z władzami gminy oraz Alicją Chmielińską, która od 17 lat prowadzi trzy niepubliczne placówki oświatowe i przedstawiła propozycję przejęcia szkoły również i w Kolonii.Czasu na rozważanie losów szkoły zostało niewiele. Za kilka dni, dokładnie 4 lutego, komisja oświaty w Radzie Gminy ma rozstrzygnąć czy placówki w Jerutach i Kolonii reorganizować, przekształcić w szkoły niepubliczne czy też stworzyć jakiś program oszczędnościowy, a z tym jest już nieco gorzej.

 

Ta druga opcja zgromadziła na spotkaniu rodziców, radnych, nauczycieli i Alicję Chmielińską, która doświadczenie w prowadzeniu szkół niepublicznych ma niebagatelne.

 

– Jeśli dojdzie do przekształcenia placówki w Kolonii w szkołę niepubliczną i będę nią zarządzać, to mogę zapewnić, że wszyscy z pracujących obecnie nauczycieli będą mogli znaleźć tu zatrudnienie, a uczniowie na pewno takich zmian nie odczują – mówiła zebranym, których niepokoiła ewentualna zmiana nauczycieli i sposobu ich zatrudnienia. Istotnie, to akurat może niepokoić pedagogów, bo w szkołach niepublicznych nie obowiązuje karta nauczyciela lecz kodeks pracy, co oznacza, że przy takim zatrudnieniu nauczyciele tracą część swoich zawodowych przywilejów, w tym także tych płatnych.

 

Prowadząca szkoły uspokajała, że cięcia obejmą głównie etaty niepedagogiczne.

 

- W tak niewielkich szkołach nie są potrzebne na przykład etaty sekretarki czy też kadrowej - tłumaczyła. - Poziom nauczania też nie będzie niższy. Szkoły, które prowadzę, mają jedne z najlepszych wyników w powiecie, a poza tym, każda szkoła musi realizować podstawę programową.

 

Alicja Chmielińska zapewniała też, że nie będzie żadnych zmian w liczbie i rodzaju zajęć dodatkowych ani dodatkowych opłat.

 

- Kieruję trzema szkołami niepublicznymi, w tym jedną z nich już od 17 lat. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale w zarządzaniu placówkami nie można patrzeć przez pryzmat zysku, ale zadowolenia uczniów i ich rodziców i przede wszystkim wyników w nauczaniu.

 

W ocenie wójt Kołakowskiej wyjścia z kryzysu są tylko dwa: albo szkoła w Kolonii stanie się niepubliczną, albo zostanie zreorganizowana w ten sposób, że na miejscu pozostaną tylko oddział przedszkolny i klasy I-III, a starsi uczniowie będą dowożeni do Świętajna.

 

Opinie uczestników zebrania były zróżnicowane.

 


Reklama

Wioleta Janowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno

Jest to już trzecie z kolei spotkanie z rodzicami dzieci uczących się w szkole w Kolonii. Jeśli dojdzie do porozumienia, to pani Chmielińska obejmie placówkę od września 2020 roku i byłaby to pierwsza niepubliczna szkoła w naszej gminie. Obecnie w naszej placówce uczy się 49 uczniów i dodatkowo 25 przedszkolaków. Dodatkowo do szkoły jest dołączona również świetlica wiejska. Wszystkich dojeżdżających dzieci jest około 30.

 

 

Elżbieta Chaber – Długi Borek

W szkole uczy się dwójka moich dzieci. Na dzień dzisiejszy boimy się zamknięcia szkoły. Mam obawy m.in. o to, że kadra pedagogiczna może nie być wystarczająco wykwalifikowana. Wydaje mi się, że jeśli przyjdą tu pracować nauczyciele za mniejsze pieniądze niż w placówkach publicznych, to dzieci mogą być przez to niedouczone.

 

 

Honorata Kaczmarczyk – Długi Borek

Ważną również dla nas sprawą są dojazdy naszych dzieci do szkoły i w jaki sposób ten problem zostanie rozwiązany. Dzieci u nas wstają bardzo wcześnie, bo już o około 6.30, no i jest ich w Długim Borku spora gromadka dojeżdżających do Kolonii, bo aż 20. Martwię się również o poziom nauczania i dodatkowe lekcje.

 

 

Karolina Wiśniewska – Kolonia

W tej chwili jedno z moich dzieci jest w szkole, a dwóje w przedszkolu. Największe obawy, jakie wiążę z placówką niepubliczną, to jej trwałość. Ktoś ją weźmie i być może po jakimś czasie się rozmyśli i zlikwiduje, a co za tym idzie – zostanie całkowicie zlikwidowana.

 

 

Reklama

Roman Janota – radny gminy Świętajno

Moim zdaniem ta szkoła powinna funkcjonować tak, jak do tej pory, ponieważ jest to szkoła z ogromnymi tradycjami. Oszczędności trzeba szukać wszędzie, ale nie oszczędza się na oświacie i służbie zdrowia.

 

 

Katarzyna Czajkowska – radna gminy Świętajno

 

Uważam, że szkoła powinna być publiczna, bo wtedy dzieci są objęte najlepszą opieką i nie powinna być restrukturyzowana. Nie sądzę, że wszyscy nauczyciele tutaj zostaną, a część dzieci jest do nich przyzwyczajona. Patrząc na to jako rodzic, a nie radna uważam, że nie byłoby to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że dzieci uczących się w szkole w Kolonii jest dość sporo, bo ponad 70.

 

 

Ewa Rapacka – radna gminy Świętajno

Do szkoły w Kolonii uczęszcza dwójka moich dzieci i ja również uważam, że placówka nie powinna być restrukturyzowana. Moim zdaniem powinno się szukać oszczędności przez rok lub dwa i zobaczyć wtedy co z tego będzie.

 

 

Joanna Bruździak – nauczycielka religii w szkole w Kolonii

Zmiany organizacyjne w szkole nie wchodzą w grę dlatego, że znamy nasze dzieci i środowisko. Jak byłoby po zmianach? Trudno jest mi na to odpowiedzieć. Jako nauczyciel obawiam się o to, że wszyscy zostaniemy zwolnieni. Pani Chmielińska na spotkaniu powiedziała, że ma swojego logopedę, a ja w szkole w Kolonii dodatkowo mam taki etat, to na pewno zatrudni swojego. Dla nas zarówno reorganizacja, jak i przekształcenie szkoły w niepubliczną jest bardzo niekorzystne.Komentarze do artykułu

Wilhelm

Das got, horen wy swego pana, polonische schweine banditen. Wy wybierć grun Kosiniak Kamasz a my wam dać phraca do końca waszych marnych dni rhobaki. Kosiniak das is goot kandidaten. On dać nam 150 miliarda z waszych kieszenia. Wam tez on dać, 2.60 zł do wasza nędzna emerytura. Duda nain. Duda prezidenta do polonische rebelianten. On nie dawać doutsche duża kasa. Zrozumiano ?? Abmarschieren wy polonische robaki

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Powiązane wydarzenia

  • Poniedziałek, 2020-05-04 19:33:53

Śląska czeka na stadion

  • Wtorek, 2020-04-07 18:57:55

Wielbark przyhamował i czeka

  • Poniedziałek, 2020-03-23 14:29:00

Podpalacz czeka na opinię psychiatrów

Reklama


Komentarze