Wspomnienie ANTONI ZABŁOTNY 29.06.1930 – 4.05.2018

8 maja to Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, także to dzień w którym najczęściej w Szczytnie odbywają się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W tym roku odbyła się także ceremonia pogrzebowa Antoniego Zabłotnego wieloletniego prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Szczytnie, a od 2009 r. Prezesa Honorowego.Antoni Zabłotny członkiem PCK został w 1945 r. jeszcze jako licealista i czerwonokrzyskiej idei pozostał wierny do końca, również jako żołnierz – oficer. W 1958 r. został członkiem Zarządu Rejonowego PCK w Szczytnie, gdzie przez następne 50 lat pełnił różne funkcje, m.in. sekretarza zarządu, wiceprezesa i prezesa.

 

Oczkiem w głowie Prezesa Antoniego były Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Zapewne już niewiele osób pamięta, że od lat 80 do początku lat 90 XX w. takie zawody były organizowane dla drużyn medyczno-sanitarnych znajdujących się w zakładach pracy, następnie od 1992 r. dla uczniów szkół średnich, a w Szczytnie formuła została rozszerzona o szkoły podstawowe, później też gimnazja. Pierwszy raz na takich mistrzostwach byłem sędzią w 1999 r.

 

Prezes Antoni miał precyzyjnie rozpisane wszystkie scenki urazowe i rozrysowaną ręcznie trasę. Wtedy nie sądziłem, że kilka lat później Prezes Antoni powie – Zbyszek chciałbym, abyś teraz ty zajął się Mistrzostwami. Nie mogłem odmówić, mimo że miałem wielkie obawy, czy będę mógł dorównać Prezesowi. Jak zapamiętałem jeszcze Pana Antoniego?

 

Jako dystyngowanego, starszego pana (był przecież oficerem) ze swoim towarzyszem, psem spanielem, a później z kundelkiem. Pan Antoni to również wieloletni działacz i sędzia piłkarski. Prezes Antoni otrzymał za swoją działalność społeczną wiele wyróżnień i odznaczeń między innymi najwyższe odznaczenie ruchu czerwonokrzyskiego: Kryształowe Serce.

 

Tegoroczne obchody Światowego Dzień Czerwonego Krzyża w Szczytnie i tradycyjne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK były bardzo smutne. Po zawodach, ze sztandarem Zarządu Rejonowego PCK oddaliśmy ostatni hołd Antoniemu Zabłotnemu, któremu przez ponad 70 lat życia przyświecała idea niesienia pomocy innemu człowiekowi.

 

Zbigniew Stasiłojć

 Komentarze do artykułu

Napisz

Rejestracja adresu IP:193.107.88.138