Niedziela, 27 Maj, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? NAPISZ O TYM

WIELBARSKA DROGA SUKCESU (Zdjęcia)

Nie sposób jest pokazać wszystko, co nowego powstało na terenie gminy w ostatnich latach. Pewne jest to, że realizowane inwestycje obejmowały najróżniejsze sfery, które jednak miały bardzo ważny wspólny cel: poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Pobierz wersję w pdf – strona 1

 

Pobierz wersję w pdf - strona 2

 

 

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Wielbark

Minął kolejny rok naszych wspólnych starań o rozwój gminy. Rok trochę trudny do samoistnego podsumowania, bowiem wiele z tego, co zostało zrobione w 2017 roku było dokończeniem bądź kontynuacją wcześniejszych działań.

 

Jesteśmy obecnie na drodze odzyskiwania prze Wielbark praw miejskich. To głównie splendor, ale do tego, by spełnione zostały wymagane warunki, przyczyniły się wieloletnie działania, wzrost gospodarczy, rozbudowa infrastruktury, wielość nowych zakładów pracy i wiele innych czynników. To głównie efekt przybycia na teren gminy Wielbark wielu inwestorów. Nie ma wątpliwości, że zachętą do tworzenia nowych zakładów, firm i fabryk są nie tylko walory terenu naszej gminy. Wpływ na te działania ma samorząd, ale – w moim przekonaniu – głównie wszyscy mieszkańcy. Wszyscy, jako lokalna społeczność, swoją codzienną aktywnością, pracą i życzliwością przekonujemy zewnętrznych inwestorów, że gmina Wielbark jest prężna, otwarta i przychylna nowościom, w pełni świadoma tego, że gospodarcze inwestycje to droga do dobrobytu dla wszystkich, a przede wszystkim właśnie nas – mieszkańców gminy Wielbark.

 

O wzroście gospodarczym i społecznym najlepiej świadczą liczby, dlatego kilka z takich parametrów zostanie tu na dowód przedstawionych.

Wiele zrobiliśmy, ale i wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Dziękuję Państwu za Wasze codzienne działania, za wspólną pracę na rzecz naszej gminy. Jestem przekonany, że wspólnie nadal będziemy podążać w obranym kierunku, a pozytywnych efektów tych działań, odczuwanych zarówno przez gminę, jako samorządową wspólnotę, jak i przez każdego z mieszkańców – będzie przybywało.

 

Grzegorz Zapadka

 

Wójt Gminy Wielbark

 

 

 

WIELBARK W LICZBACH

 

Gmina Wielbark nie wyludnia się

 

Jednym z największych problemów, z jakim borykają się w ostatnich latach niewielkie gminy i miasteczka jest wyludnienie. Słabe gospodarczo rejony niemal masowo opuszczają młodzi ludzie, w większych ośrodkach lub poza granicami kraju poszukując swojego miejsca i szansy na lepsze, godniejsze życie.

Wielbarka to NIE DOTYCZY!

Na przestrzeni ostatnich lat liczba ludności w gminie Wielbark nie ulega poważniejszym wahaniom. Oczywiście, nie można twierdzić, że na terenie naszej gminy nie istnieje migracja. Jednak tych, którzy z różnych powodów wyjeżdżają, zastępują przyjezdni, nowi osadnicy. To niezwykle ważny wskaźnik, który dowodzi, że zarówno ci najdawniejsi, stali mieszkańcy, jak i nowi widzą w Wielbarku perspektywy własnego rozwoju i chcą być z Wielbarkiem związani na stałe.

 

 

Domy i mieszkania

 

Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb każdego człowieka jest przysłowiowy dach nad głową. O tym, że Wielbark się rozwija, a mieszkańcy chcą tu zostać – świadczy rosnąca liczba tych dachów. Wskaźnikiem tego wzrostu są decyzje lokalizacyjne dotyczące zabudowy mieszkaniowej. Decyzji tych z roku na rok przybywa. Podkreślić też trzeba, że obejmują one zarówno budownictwo jednorodzinne jak i wielorodzinne. Niektóre z wydanych decyzji lokalizacyjnych obejmują wręcz całe osiedla, czyli w oparciu o jedną taką decyzję powstaje w Wielbarku kilka wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Decyzje lokalizacyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego w ostatnich latach:

 

2015 – 69

2016 – 76

2017 - 90

 

 

Mieszkańcy wspierają gminę własną pracą

Jednym ze wskaźników obrazujących rozwój gminy i poziom życia mieszkańców są niektóre z gminnych dochodów budżetowych. Należy do nich, między innymi, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten – jak wiadomo – płaci każdy obywatel uzyskujący dochody, przede wszystkim z tytułu zatrudnienia. Do samorządowych budżetów, jako dochody własne gminy, wpływa część tych podatków. Im więcej więc mieszkańców gminy osiąga dochody i im są one większe (np. wysokość zarobków), tym więcej środków z tego tytułu otrzymuje budżet gminy. Im większe zaś są dochody gminy, tym większe jej możliwości rozwojowe – inwestycyjne.

W oparciu o ten wskaźnik należy uznać, że swoją pracą wszyscy mieszkańcy uczestniczą w procesie wzrostu gospodarczego Wielbarka.

 

Dochody gminy uzyskiwane jako część podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. dochód z PIT) w kolejnych latach:

2015 – 2,035 mln zł

2016 – 2,118 mln zł

2017 – 2,305 mln zł

2018 – 2,600 mln zł (plan)

 

Podatek od nieruchomości miernikiem rozwoju gminy

 

Ten podatek stanowi dochód budżetu gminy, a jego wzrost świadczy o tym, że na terenie gminy przybywa gruntów i budynków, które temu podatkowi podlegają. Na wzrost tego dochodu największy wpływ mają te gruntu i zabudowania, które są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Innymi słowy – im więcej firm, przedsiębiorstw, fabryk – tym więcej środków wpływa do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. A w kolejnych rocznych dochodach budżetowych wzrost ten jest bardzo wyraźny. Podkreślenia wymaga fakt, że w tych ostatnich latach Rada Gminy Wielbark nie zwiększała stawek podatkowych, zatem wzrost dochodu jest wynikiem wyłącznie rozwoju gospodarczego gminy poprzez budowę nowych zakładów pracy.

 

Dochód gminy z tytułu podatku od nieruchomości w kolejnych latach:

2015 – 4,329 mln zł

2016 – 4,725 mln zł

2017 – 4,760 mln zł

2018 – 5,300 mln zł (plan)Komentarze do artykułu

DROGA SUKCESU

Ludzie! To jest prawdziwa WIELBARSKA DROGA SUKCESU! https://www.facebook.com/aneta.krzyszkowska.3/posts/1492222114220020

Napisz


Komentarze