Niedziela, 24 Marzec, Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy -
Jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia? ZGŁOŚ

PROGRAM WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW”


PROMOCJA. Zapraszam mieszkańców Szczytna do zapoznania się z programem wyborczym Komitetu Wyborczego „Stowarzyszenia Razem dla Mieszkańców” - Krzysztof Mańkowski, kandydat na burmistrza Szczytna.Tworząc nasz Program wyborczy zwróciliśmy się do mieszkańców Szczytna, bo to mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego w Szczytnie brak, co należy poprawić, a co udoskonalić. Wsłuchując się w Państwa głosy i potrzeby oraz dodając nasze pomysły stworzyliśmy Program dla Szczytna. Jesteśmy przekonani, że jego realizacja sprawi, że Szczytno będzie - tak jak przed laty - jednym z wiodących miast regionu Warmii i Mazur, a nie wiecznie niezadowolonym maruderem naszego województwa. Nie udajemy, że mamy monopol na wiedzę i że mamy lekarstwo na wszystkie bolączki życia społecznego i gospodarczego. Dlatego nadal wsłuchujemy się z uwagą w Wasze głosy i czynić to będziemy w trakcie spotkań wyborczych. Niewykluczone, że niektóre z Waszych sugestii spowodują pewne korekty naszego Programu. Nie obiecujemy przy tym rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Deklarujemy jednak nasze pełne zaangażowanie, fachowość i przejrzystość podejmowanych działań we wdrażaniu naszego Programu. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to stabilny i stały rozwój Szczytna, które będzie postrzegane w regionie i kraju jako miasto gospodarne, otwarte, przyjazne i bezpieczne. Oczywiście są to rzeczy, do zrealizowania nie w jedynym roku, a w całej pięcioletniej kadencji.

 

Kandydat na Burmistrza Szczytna

Krzysztof Mańkowski

 

 

 

„Nie patrzmy w przeszłość — tam już byliśmy i wszystko widzieliśmy. Idźmy naprzód. Tam będzie ciekawiej!”

 

Szansą dla odrodzenia pogrążonego w stagnacji miasta jest przyjęcie przez nowe władze samorządowe trzech priorytetów :

- rozwój gospodarczy miasta;

- wykorzystanie potencjału społecznego mieszkańców;

- zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i osobistego.

Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy oparcie działalności władz samorządowych w najbliższej kadencji na następujących filarach:

 

 

FILAR I
GOSPODARKA MIEJSKA

 

ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA JEST POWIĄZANY NIEROZERWALNIE Z POLEPSZENIEM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

 

1. Opracujemy z Gminą i Powiatem wspólny program pozyskiwania inwestorów, tak aby stworzyć warunki dla przedsiębiorców, dających nowe miejsca pracy;

 

 

2. Powołamy Gospodarczą Radę Konsultacyjną działającą przy burmistrzu, w skład , której wejdą kupcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy;

 

 

3. W ciągu kadencji rozwiążemy problem szczycieńskiej Wieży Ciśnień i istniejącej budowli przy niej;

 

 

4. Poprawimy estetykę budynków komunalnych będących w zasobach miasta;

 

 

5. Wybudujemy kolejne mieszkania będące receptą na brak tanich lokali dla osób niezamożnych w oparciu o program kredytów udzielanych przez miasto;

 

 

6. Będziemy kontynuować remonty ulic i chodników według przyjętego harmonogramu;

 

 

7. Zmodernizujemy parkingi przy cmentarzu łącznie z oświetleniem i budową toalet;

 

 

8. Wypracujemy wspólnie z Gminą i Powiatem warunki dla budowy obwodnicy miasta;

 

 

9. Stworzymy pakiet ulg dla inwestorów;

 

 

10. Opracujemy plan rozwoju Szczytna biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców; planowanie- krok po kroku: Co? Gdzie? Kiedy? I skąd dofinansowanie?;

 

 

11. Zniesiemy opłatę targową dla handlujących na szczycieńskim rynku;

 

 

12. Wprowadzimy program zasiedleniowy dla młodych ludzi w cyklu; ( 1. Wykształcenie; 2. Powrót do Szczytna; 3.Praca; 4. Wsparcie finansowe na start);

 

 

13. Wdrożymy program dla młodych „Masz pomysł- miasto ci pomoże”;

 

 

14. Wdrożymy Miejski Program Wsparcia dla proekologicznych inwestycji jego mieszkańców (profilaktyka antysmogowa, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii);

 

 

15. Stworzymy możliwość wykupu rodzinnych ogródków działkowych przekształcając prawo użytkowania w prawo własności;

 

 

16. Stworzymy warunki do przejęcia terenów przylegających do budynków przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

 

 

 

FILAR II

OŚWIATA, KULTURA, SPORT

 

ZDAJĄC SOBIE DOSKONALE SPRAWĘ, ŻE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE INWESTYCJE TO INWESTYCJE W MŁODEGO CZŁOWIEKA, ZAMIERZAMY NADAĆ SZKOLE STOSOWNĄ RANGĘ. CHCEMY RÓWNIEŻ STWORZYĆ LEPSZE WARUNKI DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I KULTURALNEJ:

 

 

1) Przywrócimy sieć pięciu samodzielnych szkół podstawowych;

 

 

2) Przeprowadzimy kapitalne remonty szkół i przedszkoli;

 

 

3) Rozbudujemy infrastrukturę szkół w tym hale sportowe, wielofunkcyjne boiska, pracownie specjalistyczne (językowe, informatyczne, przedmiotowe);
 

 

4) Zmniejszymy ilość dzieci w oddziałach, co przełoży się na efektywniejszy proces nauczania;
 

5) Wdrożymy program darmowej nauki pływania w klasach I-III.

 

 

6) Zwiększymy ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich przy zastosowaniu wszelkich możliwości obniżenia kosztów ponoszonych przez rodziców;

 

 

7) Wybudujemy kompleks sportowo-rekreacyjny (stadion piłkarsko- lekkoatletyczny, z bazą hotelową, basen, lodowisko, korty tenisowe, skatepark). Zadbamy także o marketing sportowy, jako jedną z form promocji miasta;

 

 

8) Zwiększymy o 100% środki finansowe na działalność klubów sportowych i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych;

 

 

9) Zmienimy formułę i miejsce organizacji Dni i Nocy Szczytna.

 

 

 

 

 

 

FILAR III
TURYSTYKA

 

STAWIAMY SOBIE ZA CEL STWORZENIE W NASZYM MIEŚCIE ATRAKCYJNEJ OFERTY WYPOCZYNKU, TAK ABY TURYSTYKA STAŁA SIĘ WIODĄCĄ DZIEDZINĄ ROZWOJU NASZEGO MIASTA.

 

 

1) Wybudujemy amfiteatr przy jeziorze Domowym Dużym;

 

 

2) Rozbudujemy plażę miejską z nowoczesną infrastrukturą rekreacyjną i gastronomiczną, tak aby jeziora i okolice stały się centrum letniego wypoczynku;

 

 

3) Stworzymy „Rekreacyjne Błonie Szczycieńskie” w parku przy Szkole Podstawowej nr 3;

 

 

4) Wybudujemy kładki wędkarskie na Jeziorze Domowym Dużym oraz przeznaczymy środki na coroczne zarybianie jezior;

 

 

5) Reaktywujemy szkołę żeglarską przy bazie wodnej MOS oraz zbudujemy marinę dla żaglówek.

 

 

6) Doposażymy wypożyczalnię w nowoczesny sprzęt pływający;

 

 

7) Rozbudujemy sieć miejskich ścieżek rowerowych połączonych z siecią gminną;

 

 

8) Połączymy dwa szczycieńskie jeziora w szlak żeglowny (w trakcie modernizacji ul. Sienkiewicza), likwidując przy tym „słynną” szczycieńską zieloną rurę;

 

 

9) Przekształcimy Plac Juranda w miejsce spotkań mieszkańców i turystów, miejsce kafejek, pubów, kramów z pamiątkami, wolne od samochodów;

 

 

10) Zorganizujemy w naszym mieście imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym.

 

 

 

FILAR IV

ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA

 

STRATEGIA PROMOCJI ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

1. Zlikwidujemy bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i na chodnikach;
 

 

2. Wprowadzimy darmową komunikację miejską dla uczniów, osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów;

 

 

3. Będziemy wspierać rozbudowę szpitala powiatowego;

 

 

4. Wprowadzimy miejskie „becikowe” w kwocie 1000zł bez względu na dochód rodziny;

 

 

5. Dofinansujemy badania profilaktyczne chorób cywilizacyjnych;

 

 

6. Stworzymy warunki do podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne w jednostkach budżetowych miasta;

 

 

7. Utworzymy Miejski Ośrodek Wsparcia Aktywności dla Seniorów;

 

 

8. Rozwiniemy komunikację miejską poprzez zakup autobusów ekologicznych.

 

 

 

FILAR V

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE MIESZKAŃCÓW

 

ZALEŻY NAM NA ZWIĘKSZENIU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW.

 

 

1. Podejmiemy zdecydowane działania przeciwko wszelkim przejawom agresji, wandalizmu i chuligaństwa widocznym na naszych ulicach i osiedlach (rozbudowa miejskiego monitoringu, akcja „cywilizowania” grafficiarzy pod hasłem Kolorowa Tolerancja);

 

 

2. Uczynimy bardziej efektywną pracę Straży Miejskiej, wdrażając plan naprawczy;

 

 

3. Wdrożymy projekt „Bezpieczne dziecko” kładąc zdecydowany nacisk na bezpieczeństwo uczniów w szkołach, poprzez wyposażenie ich w elektroniczny dozór rodzicielski;

 

 

4. Poprawimy zdecydowanie oświetlenie przejść dla pieszych;

 

 

5. Zmienimy lokalizację miejskiego schroniska dla zwierząt zapewniając godne warunki egzystencji;

 

 

6. Wprowadzimy w szkołach obowiązkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 

 

7. Wdrożymy miejski program przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i internetu;

 

 

8. Stworzymy miejską sieć bezpiecznych parkingów, w tym także miejsc do parkowania rowerów.

 

 

 

 

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Razem dla Mieszkańców"

 Komentarze do artykułu

Rafal

Pytanie do prawej ręki Pana Mańkwskiego tj pani Głodzik. Proszę wyjaśnić sprawę przyznania mieszkania w tbs po sprzedaży własnego.

Ewa

Filar 1, punkt 15 nie jest do spełnienia! Trzeba mieć trochę wiedzy o tym co się obiecuje.

Pola

Kandydat Mańkowski, rozdał już stołki Nie jest jeszcze burmistrzem, a Oni czynią go mistrzem. Tyle lat w MOS-ie, efekty ma w nosie. Sport rujnuje, ze swoimi w MOS-ie baluje, Współpracuje z Siudakiem, niezłym cwaniakiem. By zostać Włodarzem, snuje na innych czarne komentarze. Obrzuca ich błotem, by sam "Świętoszka" udawać potem. Niech mieszkańcy uważają, Pana Mańkowskiego niech NIE WYBIERAJĄ!!!!!!!!!

Lucek

Jak miasto będzie tak prosperować jak miejski sport "rządzącego" P.Mańkowskiego to błagam, nie głosujcie na tego PANA!!!!!!!Każdy, tylko nie ON!!!!A przepraszam, Pan Mańkowski ma doświadczenie w organizowaniu imprez, ale tylko dla wybranych, prywatę sobie urządza!!!Drodzy Mieszkańcy Szczytna, wystarczy spojrzeć na MOS, w którym dyrektoruje tyle lat, o jakiś osiągnięciach to już nawet nie wspomnę...i jeden wniosek się nasuwa, nie jest odpowiednim kandydatem na burmistrza.Nie chcemy, aby miasto wyglądało tak jak MOS!!!!!

Maria

A jak zamierzacie pomoc seniorom?Ciagle tylko mlodzi i mlodzi.Miasto sie starzeje i w tym momencie oni beda decydowac kto wygra w wyborach.Jestesmy zasmuceni,ze nic sie dla nas nie robi…moze w koncu i my sie zmobilizujemy,zeby pokazac Wam wszystkim,ze jestesmy….nie tylko na marginesie.Darmowymi przejazdami nas nie przekupicie

Rafal

Czy twarze tego ugrupowania to takie znakomitosci jak specjalistka od spraw mieszkaniowych Pani Głodzik jak i sam kandydat poniekąd mieszkanie od miasta kilka lat do tyły uzyskał no i Pan Robert co z obecną burmistrz w gremiach zasiadał a teraz w poniewierce o swego miejsca szuka.... Życzyć mogę powodzenia tej ekipie talentów.

Ewa Józwik/czarna

A co ze starymi budynkami komunalnymi?nasz budynek liczy 103 lata.Co rok składamy podanie o ocieplenie i elewacje ale z żadnym skutkiem.Praktycznie juz nie ma tynku tylko same cegly widac...nie wspomne o drzwiach wejściowych.W tym budynku mieszka min.moja 93letnia babcia i dziwię się że miasto nie dba o takich seniorów....

Napisz

Galeria zdjęć


Komentarze

 • Ospa zabiła 6-letnią Maję
  Jak wspomniano w artykule, ospa jest chorobą, która osłabia układ odpornościowy. Stąd wyższe ryzyko zgonu. Acyklowiru nie podaje się w celu zapobieganiu powikłań wszystkim dzieciom jak leci, bo efekt może być jak przy antybiotykach. Wirus może zmutować i acyklowir przestanie działać, a więc dzieciaki przewlekle chore (z osłabionym układem odpornościowym) będą bez szans (bo acyklowir nie zadziała). Nie ma więc co wieszać psów na lekarzach. Jedna osoba na 100 tyś chorujących na ospę ma ciężkie powikłania i tyle. Nie mieli szczęścia do statystyk biedni ludzie. Pozostaje tylko współczuć
  Autor: Esme
  2019-03-24 00:56:38
 • Rowerowa ścieżka „zarasta”... przetargami
  O jakiej ścieżce jest mówione - jeżeli na trasie Kiejkuty Jabłonka, ten odcinek jest już zasypany. Bo w tym miejscu powstał droga z Kiejkut do Orżyn !!!
  Autor: takisobie
  2019-03-23 13:06:08
 • Ospa zabiła 6-letnią Maję
  To są choroby wieku dziedziecego co nie znaczy,ze przechodzi się je łagodnie. Zdarza się raz na 10 tys. zgon spowodowany powikłaniami. Dlatego należy się szczepic.dzieci i siebie!
  Autor: Nuna
  2019-03-23 12:19:35
 • Ospa zabiła 6-letnią Maję
  szkoda dziewczynki pochylmy czoła nad zmarłym dzieckiem spoczywaj w pokoju aniołku!!!
  Autor: tom
  2019-03-23 07:29:19
 • Ogień nie zna się na zegarku
  do Ktosika . Czyli twoim tokiem rozumowani to mieszkańcy i postronne osoby miały zająć się gaszeniem tego samochodu . Jeżeli byłbyś na miejscu to byś wiedział że osoby postronne wraz z właścicielem sklepu próbowały ugasić samochód lecz mimo użycia kilku gaśnic nie udało się to . Potem nie można było nic zrobić tylko patrzeć na palący się samochód . To po co nam ta straż skoro nie wypełniają swoich obowiązków
  Autor: Grzesiek
  2019-03-22 10:45:29
 • Życie po 16 – felieton Romana Żokowskiego
  Dobrze, że Dunajcy mają sklep do 18 to mogę zakupy po drodze z pracy zrobić inaczej chyba musiałabym do Biedronki latać. Pasym to od kilku lat miasto emerytów.
  Autor: ina
  2019-03-22 10:27:31
 • Życie po 16 – felieton Romana Żokowskiego
  Brawo! Nie wiedziałem Romku że z Ciebie taki zdolny felietonista. Pozdrawiam
  Autor: Sebastian T.
  2019-03-22 05:31:55
 • Kadeci „Wiktorii” ukarani za... brak pieniędzy
  Pozwalam sobie zacytować informacje z konkurencyjnego periodyku tj. \"Kurek Mazurski\" Cyt. 16.01.2019; \" W poniedziałek burmistrz Szczytna wydał zarządzenie dotyczące podziału dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej środków z samorządowego budżetu zostanie przeznaczonych na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży – łącznie 230 tys. zł. Z tego, co także nie jest wielkim zaskoczeniem, 79 tys. zł otrzyma klub piłkarski SKS Szczytno \" Ps. Nie znalazłem niestety wybitniejszych osiągnięć naszych lokalnych kopaczy piłki nożnej ? I to jest dysproporcja budżetu ...
  Autor: Frustrat
  2019-03-21 21:10:57
 • Pierwszy piec z dotacją
  To Mańkowski opiera się na tym co burmistrz miasta Danuta Górską stworzyła. Minęło już 5 miesięcy rządów Pana Mańkowskiego z Pslem i poza jego dochodem rzędu 60.000 zł nic się nie zmieniło i nic się nie dzieje.
  Autor: Rafal
  2019-03-21 18:18:05
 • Kadeci „Wiktorii” ukarani za... brak pieniędzy
  I tutaj najlepiej widać jak zarządzane jest miasta. Drużyna która od jakiegoś czasu robi duże postępy dostaje 9 tysięcy złotych? Przecież to jest jakiś żart. Część lokalnych polityków ma większe pensje miesięczne. W Szczytnie nigdy nie będzie sukcesów, bo poza kilkoma pasjonatami to miasto zdycha powolną śmiercią. Lansować się przed kamerami, cykać foty na zawodach sportowych, ale nic nie zrobić gdy rzeczywiście potrzeba interwencji. Wstyd.
  Autor: Szczytniak
  2019-03-21 14:20:47